Organisatie en werkwijze

De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) bestaat uit wijkgemeenten. Deze wijkgemeenten hebben vrijwilligers, diakenen, die de opdracht hebben zich met de zorg voor minder bedeelden in de gemeente bezig te houden en de relaties tussen kerk, buurt en welzijnswerk te behartigen.

Vertegenwoordigers van die diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het dagelijks bestuur van dit College wordt Moderamen genoemd. Wijkdiakenen en college samen vormen de Diaconie van de PGG.

De Diaconie werkt op wijkniveau – in wijkgemeenten en op diaconale locaties – en met grotere projecten in de stad. Sinds 2004 laat de Diaconie haar grootstedelijke projecten uitvoeren door Stek – stichting voor Stad en Kerk.

Het moderamen (bestuur) van de Diaconie bestaat uit:
Mr. Pauline Kuipers, voorzitter, ds. Ineke Bakker, uitvoerend secretaris, mr. Pieter Kuipers, diaken-jurist, drs. Willem Korteweg, penningmeester, Willemien de Vlieger-Moll, diaken-secretaris, Plony de Jong.

Behalve hen telt het College van Diakenen de volgende leden:
dhr. Alexander Anneveld, mw. Tineke van Bommel, mw. Yvonne Casteleijn, dhr. Godert van der Feltz, dhr. H. Fledderus, mw. Hester Jansen, dhr. Hans van Kooten,  mw. Veronica de Lange, mw. Betty Mol, mw. Ineke Peereboom Voller, dhr. Kees Ton, dhr. Wim van Zaanen, Met bijzondere opdracht: mw. Marijke Mootz (CBZ), dhr. Jan Grotendorst (diaconaal consulent).

De Diaconie heeft een Commissie Bijstandszaken (CBZ) die grotere aanvragen voor ondersteuning behandelt. Daarnaast is er een Beleggingsadviescommissie (BAC), die het beheer van het vermogen onder haar hoede heeft.

Samenstelling Commissie Bijstandszaken:
mw. Marijke Mootz (voorzitter), dhr. Fred Hoederdos (lid), dhr. Frans Ohm (juridisch adviseur), mw. Cobie van der Niet (lid), dhr. Fred Schippers (lid), mw. Tonny Smeele-van den Berg (lid), mw. Liesbeth Pool (notuliste), dhr. Tamme Wiegersma (lid), mw. Jenneke van Veelen-Reemst (ambtelijk secretaris).

Samenstelling Beleggingsadviescommissie:
dhr. Roelof -Pieter Boerma - Investment Strategist bij Shell Asset Management. 
dhr. Joost Bomhoff - int. commercieel onroerend goed, voormalig lid van de RvB van Rodamco.
dhr. Jan-Willem Siekman
- Head of Institutional Clients bij Aegon Asset Management.
dhr. Roland van den Brink - 30 jaar ervaring, oprichter TrigNum en o.a. thans manager beleggingen, Appolaris.
dhr. Danny van Wijk - bedrijfseconoom en werkzaam bij Appolaris, de uitvoeringsorganisatie voor Pensioenfonds Medewerkers Apotheken, in Den Haag.

Vergaderdata College en Moderamen
College van Diakenen:
2019: 26 november
2020: 24 maart, 26 mei, 29 september, 24 november
Moderamen:
2019: 13 november
2020:: 22 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei,
17 juni, 15 juli, 16 september, 14 oktober, 11 november
  

Downloads:

Beleggingsstatuut Beleggingsadviescommissie Diaconie

Reglement Beleggingsadviescommissie