Organisatie en werkwijze

De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit verschillende wijkgemeenten. Deze wijkgemeenten hebben vrijwilligers, diakenen, die de opdracht hebben zich met de zorg voor minder bedeelden in de gemeente bezig te houden en de relaties tussen kerk, buurt en welzijnswerk te behartigen.

Vertegenwoordigers van die diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het dagelijks bestuur van dit College wordt Moderamen genoemd. Wijkdiakenen en college samen vormen de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag.

De Diaconie werkt op wijkniveau – in wijkgemeenten en op diaconale locaties – en met grotere projecten in de stad. Sinds 2004 laat de Diaconie haar grootstedelijke projecten uitvoeren door Stek – stichting voor Stad en Kerk.

Het moderamen (bestuur) van de Diaconie bestaat uit:
Mr. Pauline Kuipers, voorzitter, ds. Derk Stegeman, uitvoerend secretaris, mr. Pieter Kuipers, Godert van der Feltz, penningmeester, Herman Fledderus, penningmeester, Willemien de Vlieger-Moll, diaken-secretaris, Plony de Jong.

Behalve hen bestaat het College van Diakenen uit diakenen vanuit de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag, een vertegenwoordiging vanuit de Commissie Bijstandszaken en de Belegging Advies Commissie. Vanuit Stek woont de Diaconaal Consulent de vergaderingen bij. 

De Diaconie heeft een Commissie Bijstandszaken (CBZ) die grotere aanvragen voor ondersteuning behandelt. Daarnaast is er een Beleggingsadviescommissie (BAC), die het beheer van het vermogen onder haar hoede heeft.

Samenstelling Commissie Bijstandszaken:
dhr. Fred Schippers (voorzitter), dhr. Fred Hoederdos (lid), dhr. Frans Ohm (juridisch adviseur), mw. Cobie van der Niet (lid), dhr. Tamme Wiegersma (lid), mw. Jenneke van Veelen-Reemst (ambtelijk secretaris).

Samenstelling Beleggingsadviescommissie:
dhr. Roelof -Pieter Boerma - Investment Strategist bij Shell Asset Management. 
dhr. Joost Bomhoff - int. commercieel onroerend goed, voormalig lid van de RvB van Rodamco.
mw. Martine Menko - Lid Raad van Toezicht bij Bedrijfspensioenfonds Molenaar
dhr. Jan-Willem Siekman - Head of Institutional Clients bij Aegon Asset Management.
dhr. Danny van Wijk - bedrijfseconoom en Investment Manager bij Monuta

Vergaderdata College en Moderamen
College van Diakenen:
2021: 23 maart, 25 mei, 28 september, 16 november.
Moderamen:
2021: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 7 juli, 15 september, 13 oktober, 10 november.

Downloads:

Beleggingsstatuut Beleggingsadviescommissie Diaconie

Reglement Beleggingsadviescommissie