Organisatie en werkwijze

De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit verschillende wijkgemeenten. Deze wijkgemeenten hebben vrijwilligers, diakenen, die de opdracht hebben zich met de zorg voor minder bedeelden in de gemeente bezig te houden en de relaties tussen kerk, buurt en welzijnswerk te behartigen.

Vertegenwoordigers van die diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het dagelijks bestuur van dit College wordt Moderamen genoemd. Wijkdiakenen en college samen vormen de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag.

De Diaconie werkt op wijkniveau – in wijkgemeenten en op diaconale locaties – en met grotere projecten in de stad. Sinds 2004 laat de Diaconie haar grootstedelijke projecten uitvoeren door Stek – stichting voor Stad en Kerk.

Het moderamen (bestuur) van de Diaconie bestaat uit:
Mr. Pauline Kuipers, voorzitter, ds. Derk Stegeman, uitvoerend secretaris, mr. Pieter Kuipers, Godert van der Feltz, penningmeester, Herman Fledderus, penningmeester, Jan Kouwenberg, Willemien de Vlieger-Moll, diaken-secretaris.

Behalve hen bestaat het College van Diakenen uit diakenen vanuit de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag, een vertegenwoordiging vanuit de Commissie Bijstandszaken en de Belegging Advies Commissie. Vanuit Stek woont de Diaconaal Consulent de vergaderingen bij. 

De Diaconie heeft een Commissie Bijstandszaken (CBZ) die grotere aanvragen voor ondersteuning behandelt. Daarnaast is er een Beleggingsadviescommissie (BAC), die het beheer van het vermogen onder haar hoede heeft.

Samenstelling Commissie Bijstandszaken:
dhr. Fred Schippers (voorzitter), mw. Connie Goldman, dhr. Fred Hoenderdos (lid), dhr. Frans Ohm (juridisch adviseur), mw. Cobie van der Niet (lid), dhr. Tamme Wiegersma (lid), mw. Marjon Rijnders (ambtelijk secretaris).

Samenstelling Beleggingsadviescommissie:
dhr. Roelof -Pieter Boerma, dhr. Joost Bomhoff, dhr. Jan-Willem Siekman, dhr. Danny van Wijk.

Downloads:

Beleggingsstatuut Beleggingsadviescommissie Diaconie

Reglement Beleggingsadviescommissie