Organisatie en werkwijze

De Protestantse Kerk Den Haag bestaat uit verschillende wijkgemeenten. Deze wijkgemeenten hebben vrijwilligers, diakenen, die de opdracht hebben zich met de zorg voor minder bedeelden in de gemeente bezig te houden en de relaties tussen kerk, buurt en welzijnswerk te behartigen.

Vertegenwoordigers van die diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het dagelijks bestuur van dit College wordt Moderamen genoemd. Wijkdiakenen en college samen vormen de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag.

De Diaconie werkt op wijkniveau – in wijkgemeenten en op diaconale locaties – en met grotere projecten in de stad. Sinds 2004 laat de Diaconie haar grootstedelijke projecten uitvoeren door Stek – stichting voor Stad en Kerk.

Het moderamen (bestuur) van de Diaconie bestaat uit:
Pauline Kuipers (voorzitter), Astrid Frey (secretaris), Herman Fledderus en Alie Kortleve (penningmeesters), Godert van der Feltz, Frank van der Heijde, Jan Kouwenberg en Derk Stegeman (uitvoerend secretaris en directeur van Stek).

Behalve hen bestaat het College van Diakenen uit diakenen vanuit de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag, een vertegenwoordiging vanuit de Commissie Bijstandszaken en de Belegging Advies Commissie. Vanuit Stek woont de Diaconaal Consulent de vergaderingen bij. 

De Diaconie heeft een Commissie Bijstandszaken (CBZ) die grotere aanvragen voor ondersteuning behandelt. Daarnaast is er een Beleggingsadviescommissie (BAC), die het beheer van het vermogen onder haar hoede heeft.

Samenstelling Commissie Bijstandszaken:
dhr. Tamme Wiegersma (voorzitter), mw. Connie Goldman, dhr. Fred Hoenderdos (lid), mw. Cobie van der Niet (lid), mw. B. van Beurden (lid), mw. P. van Eyck (lid), mw. Marjon Rijnders (ambtelijk secretaris), mw. H. Giezeman (notulist). 

Samenstelling Beleggingsadviescommissie:
dhr. Danny van Wijk (voorzitter), dhr. Roelof-Pieter Boerma, dhr. Bruno de Haas, dhr. Daniël Akkerman. 

Downloads:

Reglement Beleggingsadviescommissie

Beleggingsstatuut 

Normportefeuille beleggingen

Jaarplan Beleggingsadviescommissie 2024