Gedachten en gebeden voor De Bakkerij

Het geweldsincident van afgelopen vrijdag bij Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers, hun familie, de medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij en iedereen bij wie het nieuws gevoelens losmaakt. We kennen De Bakkerij als een open en gastvrije plek voor alle mensen in Leiden. We hebben bewondering voor de moed en het vertrouwen waarmee de mensen van het diaconaal centrum, na een moment van rust, blijven omzien naar de mensen die er aankloppen. En er voor kiezen om een plek van hoop en barmhartigheid te blijven. Zoals De Bakkerij zelf zegt: “Alleen zo kunnen we een verschil maken en tegenstem bieden. Tegen de angst, wanhoop, onmacht en verdriet in”. Lees meer >

Gedachten en gebeden voor De Bakkerij

Actie Vakantiecadeaubon voor kinderen

Actie Vakantiecadeaubon voor kinderen

De Protestantse (wijk)diaconieën in Den Haag en Scheveningen hebben ook dit jaar – via giften en collectes – geld ingezameld om 520 kinderen (tot 12 jaar) van klanten van de voedselbank een vakantiecadeaubon te geven. De bonnen worden uitgedeeld bij de voedselbankuitdeelpunten van Stek en/of gelieerd aan de Protestantse Kerk Den Haag en Scheveningen. Lees meer >

Gezocht: lid van het moderamen

Wilt u uw (juridische) ervaring inzetten ten behoeve van kwetsbare mensen in de stad? Het bestuur van de Protestantse Diaconie Den Haag is op zoek naar u! De Protestantse Diaconie Den Haag is op korte termijn op zoek naar een lid van het moderamen (dagelijks bestuur), zo mogelijk met een juridische achtergrond. De Diaconie ondersteunt projecten voor kwetsbare burgers van Den Haag, zoals financiële hulp aan mensen in nood, vergroting van kansengelijkheid voor jongeren en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Lees meer >

Gezocht: lid van het moderamen

Extra collecte voor slachtoffers aardbeving

Extra collecte voor slachtoffers aardbeving

De aardbeving. Het verschrikkelijke nieuws is de hele dag om ons heen. De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag heeft besloten om de komende weken een extra geldinzameling voor slachtoffers van de aardbeving. We vragen onze kerken daarom om een collecte te houden voor dit doel. De Diaconie zal de opbrengst van deze collectes verdubbelen. Ook zijn we in gebed bij de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp. Lees meer >

Dossier Na de noodopvang

Hoe vergaat het de mensen die wij in Bethel opvingen? 6 Weken lang was Bethel een warme haven voor 20 vluchtelingen, voor wie in Ter Apel geen veilige plek was. Op 24 oktober 2022 vertrokken zij weer, om hun asielprocedure in gang te zetten. Hoe vergaat het hen nu? We blijven ze volgen en delen hun ervaring in dossier "Na de noodopvang". Lees meer >

Dossier Na de noodopvang