Expositie 500 jaar Diaconie is op tournee gegaan

De expositie Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag - zeven panelen - is in oktober 2017 op tournee gegaan langs Haagse kerken. De eerste haltes waren de Duinzichtkerk en de Kloosterkerk. Nu is ze te zien in de Lukaskerk en daarna in de Maranathakerk en Houtrustkerk. Ook belangstelling om deze expositie voor enkele weken in uw kerk- of wijkgebouw op te stellen? Mail naar info@stekdenhaag.nl. Lees meer >

Expositie 500 jaar Diaconie is op tournee gegaan

Actueel

Actueel

In het pand van de Diaconie aan de Parkstraat komt binnenkort kantoorruimte te huur. Prachtige locatie, schappelijke prijzen. Kent u het rooster van de speciale diaconale collecten in 2017? Heeft u belangstelling voor de begroting van de diaconie voor 2017 of voor het jaarbericht 2016? Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling

De succesvolle Historische Armenzorgwandeling is aan haar vierde editie toe. De eerste verscheen in 2011. Ter gelegenheid van de laatste aanpassingen is gekozen voor een totaal nieuw ontwerp van de flyer. Lees meer >

Vrijwilligers gezocht

Voor de door de Protestantse Diaconie van Den Haag gesteunde projecten zijn altijd enthousiaste vrijwilligers nodig. Het gaat om het werk op ... Lees meer >

Vrijwilligers gezocht