Geschiedenisboek Diaconie in aantocht

In juni verschijnt een fraai uitgegeven boek over de lange geschiedenis van de Haagse Diaconie. Het grote archief van de Diaconie, voor studie toegankelijk vanaf 2012, gaat terug tot 1583. Historicus dr. Jurjen Vis heeft het archief onderzocht en met behulp van deze en andere bronnen vijf eeuwen Haagse armenzorg op indringende wijze beschreven. Uitgeverij Boom heeft er een mooi en kloek boek van gemaakt. Het boek geeft een treffend beeld van geschiedenis en actualiteit van de armenzorg in een grote Nederlandse stad. In die zin is het niet alleen voor Den Haag, maar voor heel Nederland van belang. Het boek is vormgegeven met tal van illustraties en levert zo inzicht in de culturele geschiedenis van Den Haag. Het boek is een bijdrage aan de sociale geschiedenis vanuit een kerkelijke invalshoek, de kerk was immers eeuwenlang de belangrijkste zorgverlener. De uitgave verschijnt in een tijd waarin de discussie over de beste vorm van ondersteuning van mensen in armoede zeer actueel is en de rol van kerken bij die ondersteuning weer groeit. Dit boek is interessant voor verschillende groepen lezers: belangstellenden in de geschiedenis van Den Haag, in de sociale geschiedenis van Nederland, in de Nederlandse kerkgeschiedenis, beleidsmakers in de politiek en kerken die zich bezighouden met de zorg voor mensen in de marge van de samenleving. Op 7 juni 2017 wordt het boek gepresenteerd. Lees meer >

Geschiedenisboek Diaconie in aantocht

Actueel

Actueel

De Protestantse Diaconie van Den Haag heeft een nieuwe voorzitter. Lees het nieuwsbericht hieronder. Kent u het rooster van de speciale diaconale collecten in 2017? Heeft u belangstelling voor de begroting van de diaconie voor 2017? Wilt u misschien aanschuiven bij de Commissie Bijstandszaken? Lees meer >

Wisseling van de wacht

Adriaan Kaland werd op 1 januari na 12 jaar afgelost door Pauline Kuipers als voorzitter van de Protestantse Diaconie van Den Haag. Kaland begon als voorzitter van de hervormde diaconie en maakt de kerkenfusie en de totstandkoming van uitvoeringsorganisatie Stek mee. Beiden zijn jurist en actief in de Haagse Duinzichtkerk (Benoordenhout). Lees meer >

Wisseling van de wacht

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling

De succesvolle Historische Armenzorgwandeling is aan haar vierde editie toe. De eerste verscheen in 2011. Ter gelegenheid van de laatste aanpassingen is gekozen voor een totaal nieuw ontwerp van de flyer. Lees meer >

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling