Bezoek aan Stem in de Stad

Op 11 juni jl. bracht het moderamen van de Haagse Diaconie een bezoek aan Stem in de Stad in Haarlem. Stem in de Stad is een Oecumenisch Diaconaal Centrum waar mensen elkaar ondersteunen. Welmoed Davidson, algemeen secretaris van de Haarlemse Diaconie, schreef er het volgende verslag over: "Na aanleiding van het bezoek van de Haarlemse diaconie aan Stek in Den Haag in 2014, werd op maandag 11 juni jongstleden het Haagse moderamen van de Diaconie en de directeur van Stek ontvangen bij Stem in de Stad." Lees meer >

Bezoek aan Stem in de Stad

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op longlist Die Haghe Prijs 2018

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op longlist Die Haghe Prijs 2018

De Diaconie is verheugd dat het vorig jaar verschenen boek "Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op de longlist van de Die Haghe Prijs 2018 is opgenomen. In dit boek heeft historicus dr. Jurjen Vis vijf eeuwen Haagse Diaconie op indringende wijze beschreven. De vakjury koos 22 titels voor de longlist van deze prijs voor een origineel, spraakmakend boek over Den Haag. Lees meer >

Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen

Betty Mol is een diaconale veterane, Behalve dat ze al vanaf de protestantse kerkenfusie van 2004 tot vorig jaar lid was van het moderamen van de Diaconie, heeft ze vrijwel haar hele leven diaconaal werk gedaan in diverse projecten en op verschillende locaties. Al vóór 2004 was ze al als diaken actief in de toen nog zelfstandige hervormde gemeente van Loosduinen. Donderdag 15 maart kreeg zij voor tientallen jaren diaconaal werk en betrokkenheid liefst twee erepenningen uitgereikt! Lees meer >

Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen

Expositie 500 jaar Diaconie op tournee

Expositie 500 jaar Diaconie op tournee

De expositie Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag - zeven panelen - is in oktober 2017 op tournee gegaan langs Haagse kerken. De eerste haltes waren de Duinzichtkerk, de Kloosterkerk, Lukaskerk en de Maranathakerk. Nu is ze te zien in de Houtrustkerk. Ook belangstelling om deze expositie voor enkele weken in uw kerk- of wijkgebouw op te stellen? Mail naar info@stekdenhaag.nl. Lees meer >

Actueel

Kent u het rooster van de speciale diaconale collecten in 2018? Heeft u belangstelling voor de begroting van de diaconie voor 2018 of voor het jaarbericht 2016? Hebt u belangstelling om penningmeester van de Diaconie te worden? Lees meer >

Actueel