Armoedebrochure Haagse Diaconie verschenen

Armoede in Den Haag anno 2018, hoe ziet dat eruit? De Protestantse Diaconie van Den Haag maakt een signaleringsbrochure, die - in oktober 2018 is verschenen en op 13 oktober in de Bosbeskapel aangeboden werd aan wethouder Bert van Alphen. De brochure biedt een rondgang langs spreekuren en hulpvragen en gaat in gesprek met professionals en vrijwilligers die individuele hulp verlenen in opdracht van de Protestantse Diaconie van Den Haag, gelardeerd met cijfers, feiten en observaties. Hoe zien de slachtoffers van de economische crisis eruit, hoe komt het dat het onze verzorgingsstaat niet lukt om iedereen in armoede of met schulden te ondersteunen, sterker nog: hoe draagt het beleid van regering en gemeente er zelfs mede toe bij dat mensen in omstandigheden terechtkomen die datzelfde beleid ongewenst acht? Feiten, waarnemingen, meningen in deze signaleringsbrochure van de Protestantse Diaconie, maar vooral veel verhalen. Plus concrete aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid en de Haagse kerken. Lees meer >

Armoedebrochure Haagse Diaconie verschenen

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op shortlist Die Haghe Prijs 2018

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op shortlist Die Haghe Prijs 2018

Het vorig jaar verschenen boek "Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" door historicus Jurjen Vis is genomineerd voor de Die Haghe Prijs 2018. De jury maakte de shortlist bekend: drie titels zijn genomineerd voor deze prijs voor het beste en meest originele boek over de geschiedenis van Den Haag. Op donderdag 1 november zal prof. dr. Herman Pleij de prijs van 5000 euro uitreiken aan de winnende auteur. Lees meer >

Expositie 500 jaar Diaconie

De expositie Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag - zeven panelen - is in oktober 2017 op tournee gegaan langs Haagse kerken. De eerste haltes waren de Duinzichtkerk, de Kloosterkerk, Lukaskerk, de Maranathakerk, de Houtrustkerk en de Grote Kerk. Ook belangstelling om deze expositie voor enkele weken in uw kerk- of wijkgebouw op te stellen? Neem contact op via info@stekdenhaag.nl. Lees meer >

Expositie 500 jaar Diaconie

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op longlist Die Haghe Prijs 2018

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op longlist Die Haghe Prijs 2018

De Diaconie is verheugd dat het vorig jaar verschenen boek "Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op de longlist van de Die Haghe Prijs 2018 is opgenomen. In dit boek heeft historicus dr. Jurjen Vis vijf eeuwen Haagse Diaconie op indringende wijze beschreven. De vakjury koos 22 titels voor de longlist van deze prijs voor een origineel, spraakmakend boek over Den Haag. Lees meer >

Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen

Betty Mol is een diaconale veterane, Behalve dat ze al vanaf de protestantse kerkenfusie van 2004 tot vorig jaar lid was van het moderamen van de Diaconie, heeft ze vrijwel haar hele leven diaconaal werk gedaan in diverse projecten en op verschillende locaties. Al vóór 2004 was ze al als diaken actief in de toen nog zelfstandige hervormde gemeente van Loosduinen. Donderdag 15 maart kreeg zij voor tientallen jaren diaconaal werk en betrokkenheid liefst twee erepenningen uitgereikt! Lees meer >

Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen