Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Op 15 januari nam Ineke Bakker afscheid als secretaris van de Diaconie en als directeur van Stek, stichting voor stad en kerk. Op haar afscheidsreceptie ontving ze uit handen van Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, een koninklijke onderscheiding. Ineke Bakker is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lees meer >

Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Klaas Sekeris overleden

Klaas Sekeris overleden

Op donderdagochtend 9 januari is op 80-jarige leeftijd onverwachts Klaas Sekeris overleden. Hij was vele jaren lang aan de Hervormde Diaconie van Den Haag verbonden, waarvan tussen 1978 en 2001, 23 jaar lang, als uitvoerend secretaris. Na zijn pensionering bleef hij nog lange tijd als diaken actief in de Lukaskerk. Klaas Sekeris was een kundig en nauwgezet secretaris aan wie de Diaconie - nu Protestantse Diaconie Den Haag - zeer veel te danken heeft. Lees meer >

Kerstgroet

De Protestantse Diaconie Den Haag wenst je mooie feestdagen en een vredig 2020. Lees meer >

Kerstgroet

Dat wonderlijke kerkasiel

Dat wonderlijke kerkasiel

Donderdag 30 januari 2020 is het een jaar geleden dat het spraakmakende kerkasiel in buurt-en-kerkhuis Bethel afgesloten werd. Op die dag wordt - in Bethel - het boek "Dat wonderlijke kerkasiel - de non-stop viering in de Haagse Bethelkapel" gepresenteerd. Dit boek – met een kleurenfotokatern – laat zien wat het kerkasiel deed met kerk- en voorgangers en doordenkt wat kerk en theologie ervan kunnen leren: over de kerkelijke presentie in de samenleving, over oecumene en theologische grensverlegging, over de rol van liturgie en diaconaat. In woorden en beelden roept het de saamhorigheid en sfeer van toen weer in herinnering: van het kampvuur in de kapel tot de Madonna als blikvanger. Lees meer >

Stek 15 jaar

In 2019 bestond Stek - stichting voor stad en kerk - vijftien jaar. Voor het lustrum bood de Diaconie Stek een voorstelling aan in de Grote Kerk over het leven van Franciscus van Assisi. De theatervoorstelling 'Francesco, het verhaal van een middeleeuwer' van dichter-verteller Peter Vermaat trok meer dan driehonderd bezoekers. Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan bracht Stek een boekje uit: 15 jaar Stek in 15 verhalen. Veel beter immers dan in rapportages en evaluaties komt het belang van het werk van Stek in Den Haag tot uiting in wat mensen eraan beleven. In verhalen van vrijwilligers, cliënten en professionals licht iets op van 'het andere Den Haag', waar mensen niet tegenover elkaar staan, maar elkaar beschermen, versterken, verbinden en bezielen. Lees meer >

Stek 15 jaar