Penning en speld

De Diaconie kent diaconale erespelden voor bijzondere verdiensten en diaconale erepenningen voor uitzonderlijke verdiensten van vrijwilligers in het diaconale werk in Den Haag. Voor de criteria en de aanvraagprocedure, neemt u contact op met de Diaconie: (070) 318 16 16 of info@diaconiedenhaag.nl.