Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag. De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen. Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

Vacatures

Stek, stichting voor stad en kerk, zoekt een assistent controller (32 uur) en een projectsecretaresse (32 uur).

 

 

Commissie Bijstandszaken zoekt versterking

Raakt het u ook dat er in Den Haag kinderen en gezinnen zijn die onder de armoedegrens leven? En dat nog steeds veel mensen moeite hebben om in hun basisbehoeften te voorzien? Bent u begaan met het lot van ongedocumenteerde migranten? Kom dan de Commissie Bijstandszaken versterken als commissielid of als notulist. Deze commissie verleent incidentele financiële bijstand aan Haagse mensen in nood. Een mooie vrijwilligerstaak voor personen die begaan zijn met mensen in kwetsbare situaties en voor hen een verschil willen maken. Lees meer >

Commissie Bijstandszaken zoekt versterking

Afscheid van de Oase

Afscheid van de Oase

27 jaar lang was buurt-en-kerkhuis de Oase een bezielde huiskamer in Laak en Spoorwijk. Op 17 december werd afscheid genomen van deze plek, waar zoveel mensen een luisterend oor en ondersteuning vonden. Tijdens de afsluitende kringviering werd teruggeblikt op meer dan een kwart eeuw Oase en werd dankbaarheid uitgesproken voor al het goede wat hier een plek kon hebben. Lees meer >

Beleidplan 2021 - 2023

Met trots presenteert de Protestantse Diaconie Den Haag haar nieuwe meerjarenbeleidsplan. Het is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, predikanten, leden van de Algemene Kerkenraad en medewerkers van Stek. Het beleidsplan is hier te lezen. Lees meer >

Beleidplan 2021 - 2023