Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.
Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

 

Stek, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Diaconie Den Haag, zoekt een nieuw bestuurslid! Bekijk hier de vacature

De Commissie Bijstandszaken van de Diaconie zoekt een nieuw lid. Bekijk hier de vacature.

Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel

De Protestantse Kerk Den Haag biedt in buurt-en-kerkhuis Bethel kerkasiel aan het gezin Tamrazyan. Een voortdurende kerkdienst vanaf vrijdag 26 oktober moet de familie rust bieden. Doel is, volgens Theo Hettema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad, tijd en ruimte te creëren voor dialoog met de overheid over een dilemma waar volgens Hettema geen kerk voor geplaatst zou moeten worden: kiezen tussen respect voor de overheid en het beschermen van de rechten van een kind. Lees meer >

Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" wint Die Haghe Prijs 2018

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" wint Die Haghe Prijs 2018

Het vorig jaar verschenen boek "Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" door historicus Jurjen Vis heeft de Die Haghe prijs gewonnen: de prijs voor het beste en meest originele boek over de geschiedenis van Den Haag. Op donderdag 1 november reikte prof. dr. Herman Pleij de prijs van 5000 euro uit aan de auteur. Lees meer >

Armoedebrochure Haagse Diaconie verschenen

Armoede in Den Haag anno 2018, hoe ziet dat eruit? De Protestantse Diaconie van Den Haag maakt een signaleringsbrochure, die - in oktober 2018 is verschenen en op 13 oktober in de Bosbeskapel aangeboden werd aan wethouder Bert van Alphen. De brochure biedt een rondgang langs spreekuren en hulpvragen en gaat in gesprek met professionals en vrijwilligers die individuele hulp verlenen in opdracht van de Protestantse Diaconie van Den Haag, gelardeerd met cijfers, feiten en observaties. Lees meer >

Armoedebrochure Haagse Diaconie verschenen