Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag. De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen. Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

 

Vacature

De Protestantse Kerk Den Haag zoekt een medewerker voor het Kerkelijk Bureau (32 uur per week)

Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening

Den Haag telt naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Mensen die in onze stad leven, wonen en werken. Mensen die ‘geen papieren’, maar wel degelijk rechten hebben. Zoals het recht op medisch noodzakelijke zorg en voor kinderen het recht op onderwijs. Deze rechten en het feit dat deze mensen een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving, blijven vaak onderbelicht. Stek opent een nieuwe locatie van Den Haag Wereldhuis, sinds 10 jaar steunpunt voor mensen zonder papieren. Burgemeester Van Zanen verricht de officiële opening op 6 oktober om 17.30 uur. Lees meer >

Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening

Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus

Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus

Heleen Joziasse, diaconiaal opbouwwerker in Den Haag Zuidwest, bezocht de Assemblee van de Wereeldraad van Kerken, die in Karlsruhe werd gehouden. Ze deelt haar verhaal, over het werken aan verzoening en eenheid in ons 'kleine hoekje' in Den Haag, dat deel uitmaakt van een wereldwijde, diverse kerk. Lees meer >

Noodopvang vluchtelingen uit Ter Apel: kom in actie!

Sinds half september vangt de Protestantse Kerk Den Haag vluchtelingen uit Ter Apel op in haar kerkgebouwen. Velen meldden zich al als vrijwilliger. “De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar van de gevolgen van het huidige wanbeleid mogen vluchtelingen niet de dupe worden”, benadrukt Stek-directeur Derk Stegeman. ​​​​​​​ Lees meer >

Noodopvang vluchtelingen uit Ter Apel: kom in actie!