Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag. De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen. Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

Vacatures

Stek, stichting voor stad en kerk zoekt een Diaconaal werker voor buurt-en-kerkhuis Shalom (20 - 30 uur per week, tijdelijk voor ca. 6 maanden)

 

Stek, stichting voor stad en kerk zoekt een Adviseur Communicatie (ca. 20 uur per week)

 

Stek, stichting voor stad en kerk zoekt een een Adviseur Fondsenwerving (ca. 12 uur per week)

Gezocht: lid van het moderamen

Wilt u uw (juridische) ervaring inzetten ten behoeve van kwetsbare mensen in de stad? Het bestuur van de Protestantse Diaconie Den Haag is op zoek naar u! De Protestantse Diaconie Den Haag is op korte termijn op zoek naar een lid van het moderamen (dagelijks bestuur), zo mogelijk met een juridische achtergrond. De Diaconie ondersteunt projecten voor kwetsbare burgers van Den Haag, zoals financiële hulp aan mensen in nood, vergroting van kansengelijkheid voor jongeren en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Lees meer >

Gezocht: lid van het moderamen

Extra collecte voor slachtoffers aardbeving

Extra collecte voor slachtoffers aardbeving

De aardbeving. Het verschrikkelijke nieuws is de hele dag om ons heen. De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag heeft besloten om de komende weken een extra geldinzameling voor slachtoffers van de aardbeving. We vragen onze kerken daarom om een collecte te houden voor dit doel. De Diaconie zal de opbrengst van deze collectes verdubbelen. Ook zijn we in gebed bij de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp. Lees meer >

Dossier Na de noodopvang

Hoe vergaat het de mensen die wij in Bethel opvingen? 6 Weken lang was Bethel een warme haven voor 20 vluchtelingen, voor wie in Ter Apel geen veilige plek was. Op 24 oktober 2022 vertrokken zij weer, om hun asielprocedure in gang te zetten. Hoe vergaat het hen nu? We blijven ze volgen en delen hun ervaring in dossier "Na de noodopvang". Lees meer >

Dossier Na de noodopvang