Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag. De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen. Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

Vacature

Stek, stichting voor stad en kerk zoekt een Adviseur Communicatie & Fondsenwerving (36 uur per week)

 

Extra collecte voor slachtoffers aardbeving

De aardbeving. Het verschrikkelijke nieuws is de hele dag om ons heen. De Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag heeft besloten om de komende weken een extra geldinzameling voor slachtoffers van de aardbeving. We vragen onze kerken daarom om een collecte te houden voor dit doel. De Diaconie zal de opbrengst van deze collectes verdubbelen. Ook zijn we in gebed bij de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp. Lees meer >

Extra collecte voor slachtoffers aardbeving

Dossier Na de noodopvang

Dossier Na de noodopvang

Hoe vergaat het de mensen die wij in Bethel opvingen? 6 Weken lang was Bethel een warme haven voor 20 vluchtelingen, voor wie in Ter Apel geen veilige plek was. Op 24 oktober 2022 vertrokken zij weer, om hun asielprocedure in gang te zetten. Hoe vergaat het hen nu? We blijven ze volgen en delen hun ervaring in dossier "Na de noodopvang". Lees meer >

De Thuisgevers: nieuw initiatief voor menswaardige vluchtelingenopvang

De asielopvang in Nederland loopt vast. Voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld en in ons land bescherming zoeken, is onvoldoende adequate eerste opvang aanwezig. Statushouders kunnen niet beginnen met het opbouwen van een leven hier, omdat er onvoldoende woonruimte is. Kerken door het hele land zijn in actie gekomen om deze mensen te helpen, waaronder het nieuwe initiatief 'De Thuisgevers', waarbij een plek geboden wordt aan statushouders. Lees meer >

De Thuisgevers: nieuw initiatief voor menswaardige vluchtelingenopvang