Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.

Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

Het rooster voor de diaconale themacollecten van 2017 is hier te vinden op deze website. Daar vindt u ook ruim van tevoren teksten over aanstaande themacollecten, die te gebruiken zijn door diakenen, websitebeheerders van wijkgemeenten, redacties van kerkbladen e.a. Doe er uw voordeel mee!

De begroting 2017 van de Diaconie is hier te downloaden. Een toelichting vindt u hier.

 

Commissie Bijstandszaken zoekt uitbreiding

Een nieuw lid gezocht door de Commissie Bijstandszaken. Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling

De succesvolle Historische Armenzorgwandeling is aan haar vierde editie toe. De eerste verscheen in 2011. Ter gelegenheid van de laatste aanpassingen is gekozen voor een totaal nieuw ontwerp van de flyer. Lees meer >

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling