Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.

Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

Tweede penningmeester gezocht!


Het bestuur van de diaconie zoekt versterking. Er is plek voor een tweede penningmeester: iemand die zijn of haar financiële talent wil inzetten voor kwetsbare mensen in de stad. Voor de complete profielschets, klik hier.

 

Geschiedenisboek Diaconie gepresenteerd

Woensdagmiddag 7 juni werd in het Haags Historisch Museum het geschiedenisboek van de Haagse Diaconie aangeboden door mr. Adriaan Kaland, oud-voorzitter van de Diaconie. Bij de ontvangst van het eerste exemplaar van 'Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag' van dr. Jurjen Vis prees burgemeester Pauline Krikke de inzet van de Haagse diaconie bij het bemoedigen van mensen en bij het stimuleren van burgers om zelf aan hun leefomgeving te bouwen. Professor Herman Noordegraaf beval het boek van harte aan om de inhoud en de leesbaarheid en vertelde dat de geschiedenis van de Diaconie onderbelicht is en dat dit boek de eerste diaconale stadsgeschiedenis in Nederland is. Een gelegenheidskoor zong twee liederen met teksten van P.L. van de Kasteele, een 18de-eeuwse advocaat-diaken in Den Haag. Auteur Jurjen Vis bracht nog meer lucht in het programma. Uitgeverij Boom heeft er een schitterende uitgave van gemaakt. Vanaf nu bij de Diaconie en in de boekhandel verkrijgbaar. Lees meer >

Geschiedenisboek Diaconie gepresenteerd

Actueel

Actueel

In het pand van de Diaconie aan de Parkstraat komt binnenkort kantoorruimte te huur. Prachtige locatie, schappelijke prijzen. Kent u het rooster van de speciale diaconale collecten in 2017? Heeft u belangstelling voor de begroting van de diaconie voor 2017 of voor het jaarbericht 2016? Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening