Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.
Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie

 


Penningmeester gezocht

Het bestuur van de diaconie is op zoek naar een penningmeester, iemand die zijn of haar financiële talent wil inzetten voor kwetsbare mensen in de stad. Voor de complete profielschets, klik hier.

 

Expositie 500 jaar Diaconie op tournee

De expositie Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag - zeven panelen - is in oktober 2017 op tournee gegaan langs Haagse kerken. De eerste haltes waren de Duinzichtkerk en de Kloosterkerk. Nu is ze te zien in de Lukaskerk en daarna in de Maranathakerk en Houtrustkerk. Ook belangstelling om deze expositie voor enkele weken in uw kerk- of wijkgebouw op te stellen? Mail naar info@stekdenhaag.nl. Lees meer >

Expositie 500 jaar Diaconie op tournee

Actueel

Actueel

In het pand van de Diaconie aan de Parkstraat komt binnenkort kantoorruimte te huur. Prachtige locatie, schappelijke prijzen. Kent u het rooster van de speciale diaconale collecten in 2017? Heeft u belangstelling voor de begroting van de diaconie voor 2017 of voor het jaarbericht 2016? Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening