Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag. De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen. Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

 

Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Op zaterdag 4 november houdt de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland de jaarlijkse inspiratiedag. het thema is: 'Love the stranger'. De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren. Lees meer >

Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Gedachten en gebeden voor De Bakkerij

Gedachten en gebeden voor De Bakkerij

Het geweldsincident van afgelopen vrijdag bij Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers, hun familie, de medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij en iedereen bij wie het nieuws gevoelens losmaakt. We kennen De Bakkerij als een open en gastvrije plek voor alle mensen in Leiden. We hebben bewondering voor de moed en het vertrouwen waarmee de mensen van het diaconaal centrum, na een moment van rust, blijven omzien naar de mensen die er aankloppen. En er voor kiezen om een plek van hoop en barmhartigheid te blijven. Zoals De Bakkerij zelf zegt: “Alleen zo kunnen we een verschil maken en tegenstem bieden. Tegen de angst, wanhoop, onmacht en verdriet in”. Lees meer >

Actie Vakantiecadeaubon voor kinderen

De Protestantse (wijk)diaconieën in Den Haag en Scheveningen hebben ook dit jaar – via giften en collectes – geld ingezameld om 520 kinderen (tot 12 jaar) van klanten van de voedselbank een vakantiecadeaubon te geven. De bonnen worden uitgedeeld bij de voedselbankuitdeelpunten van Stek en/of gelieerd aan de Protestantse Kerk Den Haag en Scheveningen. Lees meer >

Actie Vakantiecadeaubon voor kinderen