Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG). De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen. Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

 

 

 

Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Op 15 januari nam Ineke Bakker afscheid als secretaris van de Diaconie en als directeur van Stek, stichting voor stad en kerk. Op haar afscheidsreceptie ontving ze uit handen van Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, een koninklijke onderscheiding. Ineke Bakker is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lees meer >

Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Klaas Sekeris overleden

Klaas Sekeris overleden

Op donderdagochtend 9 januari is op 80-jarige leeftijd onverwachts Klaas Sekeris overleden. Hij was vele jaren lang aan de Hervormde Diaconie van Den Haag verbonden, waarvan tussen 1978 en 2001, 23 jaar lang, als uitvoerend secretaris. Na zijn pensionering bleef hij nog lange tijd als diaken actief in de Lukaskerk. Klaas Sekeris was een kundig en nauwgezet secretaris aan wie de Diaconie - nu Protestantse Diaconie Den Haag - zeer veel te danken heeft. Lees meer >

Kerstgroet

De Protestantse Diaconie Den Haag wenst je mooie feestdagen en een vredig 2020. Lees meer >

Kerstgroet