Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag. De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen. Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

 

 

Lichtpuntjes

De beperkingen die we voelen door het coronavirus maken veel verbondenheid en creativiteit los. We delen graag deze hoopvolle verhalen in moeilijke tijden, te beginnen met een kapelviering via Whatsapp, aandacht voor ouderen en een Paaspakket voor thuis. Lees meer >

Lichtpuntjes

Geen activiteiten, wel zorg

Geen activiteiten, wel zorg

Hoewel veel van het werk van de wijkdiaconieën en diaconale projecten stilligt als gevolg van de richtlijnen voor het coronavirus, gaat veel zorg ook door. Vrijwilligers en medewerkers zoeken naar creatieve manieren om toch de vinger aan de pols te houden. Lees meer >

Maatregelen coronavirus

De maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd in verband met het Coronavirus hebben gevolgen voor het werk van de Diaconie en de projecten die zij steunt. Het doet pijn dat maatregelen genomen moeten worden, juist omdat de Diaconie er wil zijn voor de meest kwetsbaren. We zoeken voor zoveel mogelijk activiteiten een andere vorm en blijven overleggen met andere organisaties en de gemeente over noodmaatregelen. Lees meer >

Maatregelen coronavirus