Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.

Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

In het pand van de Protestantse Diaconie, Parkstraat 32, Den Haag, komt binnenkort kantoorruimte vrij voor verhuur. Prachtige locatie, schappelijke prijzen. Belangstelling? Klik hier.

 

Geschiedenisboek Diaconie gepresenteerd

Woensdagmiddag 7 juni werd in het Haags Historisch Museum het geschiedenisboek van de Haagse Diaconie aangeboden door mr. Adriaan Kaland, oud-voorzitter van de Diaconie. Bij de ontvangst van het eerste exemplaar van 'Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag' van dr. Jurjen Vis prees burgemeester Pauline Krikke de inzet van de Haagse diaconie bij het bemoedigen van mensen en bij het stimuleren van burgers om zelf aan hun leefomgeving te bouwen. Professor Herman Noordegraaf beval het boek van harte aan om de inhoud en de leesbaarheid en vertelde dat de geschiedenis van de Diaconie onderbelicht is en dat dit boek de eerste diaconale stadsgeschiedenis in Nederland is. Een gelegenheidskoor zong twee liederen met teksten van P.L. van de Kasteele, een 18de-eeuwse advocaat-diaken in Den Haag. Auteur Jurjen Vis bracht nog meer lucht in het programma. Uitgeverij Boom heeft er een schitterende uitgave van gemaakt. Vanaf nu bij de Diaconie en in de boekhandel verkrijgbaar. Lees meer >

Geschiedenisboek Diaconie gepresenteerd

Actueel

Actueel

De Protestantse Diaconie van Den Haag heeft een nieuwe voorzitter., mr. Pauline Kuipers. Zij volgde in januari mr. Adriaan Kaland op. Kent u het rooster van de speciale diaconale collecten in 2017? Heeft u belangstelling voor de begroting van de diaconie voor 2017? Wilt u misschien aanschuiven bij de Commissie Bijstandszaken? Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening