Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.
Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie

 


Penningmeester gezocht

Het bestuur van de diaconie is op zoek naar een penningmeester, iemand die zijn of haar financiële talent wil inzetten voor kwetsbare mensen in de stad. Voor de complete profielschets, klik hier.

 

Bezoek aan Stem in de Stad

Op 11 juni jl. bracht het moderamen van de Haagse Diaconie een bezoek aan Stem in de Stad in Haarlem. Stem in de Stad is een Oecumenisch Diaconaal Centrum waar mensen elkaar ondersteunen. Welmoed Davidson, algemeen secretaris van de Haarlemse Diaconie, schreef er het volgende verslag over: "Na aanleiding van het bezoek van de Haarlemse diaconie aan Stek in Den Haag in 2014, werd op maandag 11 juni jongstleden het Haagse moderamen van de Diaconie en de directeur van Stek ontvangen bij Stem in de Stad." Lees meer >

Bezoek aan Stem in de Stad

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op longlist Die Haghe Prijs 2018

"Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op longlist Die Haghe Prijs 2018

De Diaconie is verheugd dat het vorig jaar verschenen boek "Diaconie: vijf eeuwen armenzorg in Den Haag" op de longlist van de Die Haghe Prijs 2018 is opgenomen. In dit boek heeft historicus dr. Jurjen Vis vijf eeuwen Haagse Diaconie op indringende wijze beschreven. De vakjury koos 22 titels voor de longlist van deze prijs voor een origineel, spraakmakend boek over Den Haag. Lees meer >

Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen

Betty Mol is een diaconale veterane, Behalve dat ze al vanaf de protestantse kerkenfusie van 2004 tot vorig jaar lid was van het moderamen van de Diaconie, heeft ze vrijwel haar hele leven diaconaal werk gedaan in diverse projecten en op verschillende locaties. Al vóór 2004 was ze al als diaken actief in de toen nog zelfstandige hervormde gemeente van Loosduinen. Donderdag 15 maart kreeg zij voor tientallen jaren diaconaal werk en betrokkenheid liefst twee erepenningen uitgereikt! Lees meer >

Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen