De Thuisgevers: nieuw initiatief voor menswaardige vluchtelingenopvang

De asielopvang in Nederland loopt vast. Voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld en in ons land bescherming zoeken, is onvoldoende adequate eerste opvang aanwezig. Statushouders kunnen niet beginnen met het opbouwen van een leven hier, omdat er onvoldoende woonruimte is. Kerken door het hele land zijn in actie gekomen om deze mensen te helpen, waaronder het nieuwe initiatief 'De Thuisgevers', waarbij een plek geboden wordt aan statushouders. Lees meer >

De Thuisgevers: nieuw initiatief voor menswaardige vluchtelingenopvang

Den Haag geeft warmte

Den Haag geeft warmte

Door de torenhoge prijzen voor energie en voedsel komen steeds meer mensen financieel niet meer rond. Juist nu is omzien naar elkaar van levensbelang. Kun jij (een deel van) je energiecompensatie missen? Doneer deze dan, en geef warmte aan een stadsgenoot die het nodig heeft. Lees meer >

Stekje: Bouwplaats van de samenleving

Mensen zonder papieren wonen, leven en werken in onze stad, dragen bij aan onze welvaart, maar moeten verder vooral onzichtbaar blijven. Waar kunnen zij terecht? Derk Stegeman schreef, naar aanleiding van de opening van de nieuwe locatie van den Haag Wereldhuis, een nieuw 'Stekje': een blog over een actueel onderwerp. Lees meer >

Stekje: Bouwplaats van de samenleving

Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening

Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening

Den Haag telt naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Mensen die in onze stad leven, wonen en werken. Mensen die ‘geen papieren’, maar wel degelijk rechten hebben. Zoals het recht op medisch noodzakelijke zorg en voor kinderen het recht op onderwijs. Deze rechten en het feit dat deze mensen een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving, blijven vaak onderbelicht. Stek opent een nieuwe locatie van Den Haag Wereldhuis, sinds 10 jaar steunpunt voor mensen zonder papieren. Burgemeester Van Zanen verricht de officiële opening op 6 oktober om 17.30 uur. Lees meer >

Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus

Heleen Joziasse, diaconiaal opbouwwerker in Den Haag Zuidwest, bezocht de Assemblee van de Wereeldraad van Kerken, die in Karlsruhe werd gehouden. Ze deelt haar verhaal, over het werken aan verzoening en eenheid in ons 'kleine hoekje' in Den Haag, dat deel uitmaakt van een wereldwijde, diverse kerk. Lees meer >

Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus