Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening

Den Haag telt naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Mensen die in onze stad leven, wonen en werken. Mensen die ‘geen papieren’, maar wel degelijk rechten hebben. Zoals het recht op medisch noodzakelijke zorg en voor kinderen het recht op onderwijs. Deze rechten en het feit dat deze mensen een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving, blijven vaak onderbelicht. Stek opent een nieuwe locatie van Den Haag Wereldhuis, sinds 10 jaar steunpunt voor mensen zonder papieren. Burgemeester Van Zanen verricht de officiële opening op 6 oktober om 17.30 uur. Lees meer >

Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening

Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus

Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus

Heleen Joziasse, diaconiaal opbouwwerker in Den Haag Zuidwest, bezocht de Assemblee van de Wereeldraad van Kerken, die in Karlsruhe werd gehouden. Ze deelt haar verhaal, over het werken aan verzoening en eenheid in ons 'kleine hoekje' in Den Haag, dat deel uitmaakt van een wereldwijde, diverse kerk. Lees meer >

Noodopvang vluchtelingen uit Ter Apel: kom in actie!

Sinds half september vangt de Protestantse Kerk Den Haag vluchtelingen uit Ter Apel op in haar kerkgebouwen. Velen meldden zich al als vrijwilliger. “De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar van de gevolgen van het huidige wanbeleid mogen vluchtelingen niet de dupe worden”, benadrukt Stek-directeur Derk Stegeman. ​​​​​​​ Lees meer >

Noodopvang vluchtelingen uit Ter Apel: kom in actie!

Blog: Hollands Moria

Blog: Hollands Moria

"Nu Nederland met Ter Apel niet meer onderdoet voor kampen in Afrika of op Lesbos, hebben wij er een ‘crisis’ bij. Maar wel eentje, die door de overheid is gecreëerd. Dramatische beelden van tentjes en wanhoop, paniekvoetbal en boze burgers maken de geesten rijp voor nog meer restricties aan de grenzen. In zo’n situatie komt het erop aan, hoe en wanneer we als kerken gaan helpen." Derk Stegeman, secretaris van de Protestantse Diaconie Den Haag en directeur van Stek, stichting voor stad en kerk, roept op om te kiezen voor mensen buiten de poort. Lees meer >

Actie Vakantiecadeaubon kinderen 4-12 jaar

De Protestantse (wijk)diaconieën in Den Haag en Scheveningen hebben ook dit jaar – via giften en collectes – geld ingezameld om 330 kinderen van 4-12 jaar van cliënten van de voedselbank een vakantiecadeaubon te geven. Het gaat om voedselbankuitdeelpunten van Stek en/of gelieerd aan de Protestantse Kerk Den Haag en Scheveningen. Ouders van deze kinderen krijgen voor het begin van de zomervakantie voor elk kind in deze leeftijdscategorie een vakantiecadeaubon van 10 euro mee. Lees meer >

Actie Vakantiecadeaubon kinderen 4-12 jaar