Gezocht: Notulist voor de Commissie Bijstandszaken

Raakt het u ook dat er in Den Haag kinderen en gezinnen zijn die onder de armoedegrens leven? En dat nog steeds veel mensen moeite hebben om in hun basisbehoeften te voorzien? Bent u begaan met het lot van ongedocumenteerden? Kom dan de Commissie Bijstandszaken ondersteunen: de commissie die deze mensen bijstaat. Lees meer >

Gezocht: Notulist voor de Commissie Bijstandszaken

Lampjes in Kijkduin

De Protestantse Kerk in Den Haag sluit, samen met het College voor Diakenen en Stek, stichting voor stad en kerk, aan bij de hulpacties voor de asielzoekers in Kijkduin. Als symbolisch welkom geven we fietslampjes aan deze groep mensen. Lees meer >

Lampjes in Kijkduin

Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Op zaterdag 4 november houdt de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland de jaarlijkse inspiratiedag. het thema is: 'Love the stranger'. De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren. Lees meer >

Gedachten en gebeden voor De Bakkerij

Het geweldsincident van afgelopen vrijdag bij Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden heeft ons diep geraakt. Onze gedachten en gebeden zijn bij de slachtoffers, hun familie, de medewerkers en vrijwilligers van De Bakkerij en iedereen bij wie het nieuws gevoelens losmaakt. We kennen De Bakkerij als een open en gastvrije plek voor alle mensen in Leiden. We hebben bewondering voor de moed en het vertrouwen waarmee de mensen van het diaconaal centrum, na een moment van rust, blijven omzien naar de mensen die er aankloppen. En er voor kiezen om een plek van hoop en barmhartigheid te blijven. Zoals De Bakkerij zelf zegt: “Alleen zo kunnen we een verschil maken en tegenstem bieden. Tegen de angst, wanhoop, onmacht en verdriet in”. Lees meer >

Gedachten en gebeden voor De Bakkerij