Geen activiteiten, wel zorg

Hoewel veel van het werk van de wijkdiaconieën en diaconale projecten stilligt als gevolg van de richtlijnen voor het coronavirus, gaat veel zorg ook door. Vrijwilligers en medewerkers zoeken naar creatieve manieren om toch de vinger aan de pols te houden. Lees meer >

Geen activiteiten, wel zorg

Maatregelen coronavirus

Maatregelen coronavirus

De maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd in verband met het Coronavirus hebben gevolgen voor het werk van de Diaconie en de projecten die zij steunt. Het doet pijn dat maatregelen genomen moeten worden, juist omdat de Diaconie er wil zijn voor de meest kwetsbaren. We zoeken voor zoveel mogelijk activiteiten een andere vorm en blijven overleggen met andere organisaties en de gemeente over noodmaatregelen. Lees meer >

Gebed en extra collecte voor vluchtelingen

De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie is dramatisch. Kerk in Actie vraagt om te bidden voor de betrokkenen en te werken aan deze noodsituatie. De diaconie houdt een extra collecte voor het project Borderline Lesvos. Lees meer >

Gebed en extra collecte voor vluchtelingen

Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Op 15 januari nam Ineke Bakker afscheid als secretaris van de Diaconie en als directeur van Stek, stichting voor stad en kerk. Op haar afscheidsreceptie ontving ze uit handen van Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, een koninklijke onderscheiding. Ineke Bakker is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Lees meer >

Dat wonderlijke kerkasiel

Donderdag 30 januari 2020 was het een jaar geleden dat het spraakmakende kerkasiel voor het gezin Tamrazyan in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag afgesloten werd. Die dag verscheen het boek "Dat wonderlijke kerkasiel - de non-stop viering in de Haagse Bethelkapel". Dit boek – met een kleurenfotokatern – laat zien wat het kerkasiel deed met kerk- en voorgangers en doordenkt wat kerk en theologie ervan kunnen leren: over de kerkelijke presentie in de samenleving, over oecumene en theologische grensverlegging, over de rol van liturgie en diaconaat. Ook startte in Bethel een expositie van het werk van Hansa, de maker van de iconische Madonna del Mare Nostrum. Lees meer >

Dat wonderlijke kerkasiel