Gezocht: Notulist voor de Commissie Bijstandszaken

 

Raakt het u ook dat er in Den Haag kinderen en gezinnen zijn die onder de armoedegrens leven? En dat nog steeds veel mensen moeite hebben om in hun basisbehoeften te voorzien? Bent u begaan met het lot van ongedocumenteerden? Kom dan de Commissie Bijstandszaken ondersteunen: de commissie die deze mensen bijstaat. 

Wie zijn wij?
De Commissie Bijstandszaken (CBZ) van de Protestantse Diaconie Den Haag verleent incidentele financiële bijstand aan Haagse mensen in nood, die nergens anders voor financiële steun terecht kunnen. Op dit moment zijn dat vooral ongedocumenteerden binnen onze regio. Ons werk biedt mensen de mogelijkheid om hun financiële problemen op te lossen en zo aan een nieuwe toekomst te werken. De commissie bestaat uit zeven leden, afkomstig uit stad en kerk.

Hoe werkt de commissie?
Maandelijks komen we bij elkaar om aanvragen voor financiële steun te bespreken. Ieder commissielid bereidt dat vooraf thuis voor. In overleg stellen we samen vast of de aanvraag kan worden toegekend of anders welke aanvullende informatie we nodig hebben. Spoedaanvragen worden ook tussentijds behandeld. We hebben een vacature voor een notulist: iemand die onze vergaderingen vastlegt en mee wil denken over het werk van de commissie. 

Wat vinden we belangrijk bij onze notulist?

 • U heeft affiniteit met het werkterrein van de commissie; 
 • U heeft ervaring met notuleren en verslaglegging van vergaderingen en draagt hier verantwoordelijkheid voor;
 • U bezit goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden;
 • U werkt in vertrouwelijkheid;
 • U denkt graag mee met de problematiek die we aan de orde hebben en met de organisatie van het werk van de commissie;
 • U bent ongeveer 4 uur per maand beschikbaar. We vergaderen op elke 3e maandag van de maand tussen 15.00 en 18.00 uur.

Wat hebben we te bieden?

 • Vrijwilligerswerk op het gebied van belangrijke maatschappelijke problematiek;
 • Een prettige werksfeer; 
 • Professionele begeleiding; 
 • Regelmatig een bezoeken aan interessante hulpverlenende organisaties in Den Haag;
 • WA & Ongevallen verzekering; 
 • Jaarlijks een leuke activiteit voor vrijwilligers.

Bent u geïnteresseerd?
Dan kunt u voor nadere informatie of een oriënterend gesprek contact opnemen met Marjon Rijnders, via mrijnders@stekdenhaag.nl  of 070 3181616

 

 

 

 

Gezocht: Notulist voor de Commissie Bijstandszaken