Online Meeting Vluchteling in Europa : gast of last?

Het onderwerp van asielzoekers en vluchtelingen beheerst de media en de politiek. In Europa worden nieuwe regels ontworpen voor een nieuw migratiebeleid. In juni zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement die de verdere uitvoering van de regels voor een deel zal bepalen. Want migratie wordt ervaren als last.

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken organiseert een online meeting in aanloop naar de Europese verkiezingen. Want vluchtelingenwerk is echt kerkenwerk: overal in Europa helpen kerken – lokaal, regionaal, nationaal – mensen die op weg zijn en in nood. De vreemdeling is onze gast. Wat doen de kerken eigenlijk en welke verbinding ligt er tussen het Europese en het lokale kerkenwerk? Waarom doen wij als kerken dit? Met welke moed en kracht treden wij de gast tegemoet? En met welke blik kijken wij nu naar de samenleving en de vluchtelingen?

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een online meeting in aanloop naar de Europese verkiezingen. 

Zie voor meer info over de sprekers tijdens deze meeting en de manier van aanmelden:

https://www.raadvankerken.nl/agenda/event/vluchteling-in-europa-gast-of-last/

 

Programma online meeting
19.30-19.45 uur           Welkom en introductie door Ineke Bakker, voorzitter van de werkgroep
19.45-20.10 uur           Goos Minderman: asielbeleid in Europa en de rol van de kerken
20.10-20.25 uur           Reacties en informatieve vragen
20.25-20.35 uur           Korte pauze
20.35-21.00 uur           Erica Meijers: maak geen beeltenis van mij
21.00-20.15 uur           Reacties en informatieve vragen
21.15-21.30 uur           Afsluiting door de voorzitter en korte liturgische afsluiting door ds. Coen Wessel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland

Opgave bij het secretariaat: rvk@raadvankerken.nl.

U ontvangt kort voor de bijeenkomst een zoomlink.

 

Online Meeting Vluchteling in Europa : gast of last?