Partners van de Diaconie

De Protestantse Diaconie van Den Haag werkt het liefst samen met andere organisaties. Overleg, afstemming, uitwisseling van ervaringen en concerted actions verhogen de doelmatigheid van het werk en het volume van de mogelijkheden.

De Diaconie is verbonden met de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG). Die is weer onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk in Nederland (PKN), waarmee tal van contacten zijn die voor de Diaconie van belang zijn.

Kerk in Actie is de landelijke kerkelijke organisatie voor diaconaat en werelddiaconaat. Kerk in Actie is een organisatie die ook actief naar buiten treedt bij hulpverlening aan slachtoffers van geweld en natuurrampen.

Voor meer informatie www.kerkinactie.nl.

De PKN heeft een Vereniging Beraad Grote Steden ingesteld, die de problematiek waar de kerken in de grote steden voor staan op de agenda van de kerk zet en een podium biedt voor uitwisseling en afstemming. Zie www.verenigingberaadgrotesteden.nl.

Voorts is er op landelijk niveau overleg tussen verschillende plaatselijke diaconieën in de Federatie van Diaconieën.

In Den Haag vindt verder vanzelfsprekend regelmatig overleg plaats met de Gemeente Den Haag (www.denhaag.nl). Armoedebestrijding en afstemming van individuele hulpverlening staan op de agenda van de Haagse Stichting Samenwerkende Sociale Fondsen (www.sssf.nl).

De Diaconie zelf heeft een Commissie Bijstandszaken, die de Diaconie adviseert bij grotere aanvragen voor individuele hulpverlening. Voor haar beleggingen maakt de Diaconie gebruik van de hulp van haar Beleggings Adviescommissie. Vanzelfsprekend werkt de Diaconie samen met tal van andere organisaties.