Wijkgemeenten

De Protestantse Kerk Den Haag omvat de volgende wijkgemeenten:

ZuidWest, met de kerkgebouwen Abdijkerk, Bosbeskapel, Shalomkerk en pioniersplek LichtDelen. In 2019 werd buurt-en-kerkhuis Shalom geopend. 

Wijkgemeente Bergkerk 

Wijkgemeente Maranathakerk

De Bergkerk en Maranathakerk werken samen met buurt-en-kerkhuis Bethel

Wijkgemeente De Drieklank met kerkgebouw de Marcuskerk, de Kinderwinkel, buurt-en-kerkhuis De Paardenberg en de pioniersplekken Hoopvol Transvaal en Leven in Laak

Combinatie IV met de kerkgebouwen Christus Triumfatorkerk en Duinzichtkerk

Combinatie V met kerkgebouw Lukaskerk waar ook de activiteiten van Buurt & Lukaskerk plaatsvinden.

Er zijn wijkgemeenten van bijzondere aard: Bethlehemkerk en Houtrustkerk

En pioniersplekken voor de hele stad: Zinzoekers en LUX.

In Spoortwijk en Laak is buurtgemeente Kerk in Laak actief.

Er is een samenwerkingsrelatie met de Evangelisch-Lutherse Gemeente en de Kloosterkerk.

Al deze wijkgemeenten hebben diakenen aangesteld. Afgevaardigden van de wijkdiaconieën ontmoeten elkaar in het College van Diakenen. Voor de adressen van de wijkgemeenten, zie hun eigen websites.

De Diaconie ondersteunt Gemeentesupport en denkt daarin mee over vragen in de wijkgemeenten die te maken hebben met gemeenteopbouw en het ontwikkelen van missionair en diaconaal werk. In de praktijk betekent dat advies en begeleiding van beleidsontwikkeling, de voorlichting aan en begeleiding van nieuwe diakenen en het maken van een diaconaal plan of beleidsplan. 

Gemeentesupport wordt uitgevoerd door Stek, door diaconaal consulent Jan Grotendorst, 070- 3181616, jgrotendorst@stekdenhaag.nl.

Voor informatie over de Protestantse Kerk Den Haag kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau, 070-3858707, info@pkn-denhaag.nl, 
www.protestantsekerkdenhaag.nl.