Nalaten

Ook na uw overlijden kunt u het werk van de kerk en haar diaconie steunen. Weet u bijvoorbeeld dat u de Diaconie kunt opnemen in uw testament? Zo geeft u een bijzonder geschenk aan de generaties na ons.

De kerk speelt bij veel mensen een belangrijke rol in het leven - mogelijk ook bij u. Het is een plek

  • waar we stilstaan bij de mijlpalen in ons leven: doop, huwelijk en afscheid;
  • waar we nadenken over goed leven en waar wij en anderen in aanraking komen met Bijbelse verhalen;
  • waar we steun vinden in moelijke tijden;
  • waar we steun bieden aan de armen en kwetsbaren

Er zijn verschillende manieren om u in te zetten. Door de Protestantse Kerk Den Haag of haar diaconie op te nemen in uw testament kunt u bijdragen aan het werk van de kerk, uw wijkgemeente of de diaconie.

Met een testament kunt u bepalen wat er met uw erfenis moet gebeuren. Zo kunt u regelen dat uw geliefden verzorgd achterblijven. Als u daarnaast de Diaconie opneemt in uw testament zorgt u ervoor dat de Diaconie haar taken kan blijven doen. U kunt zelf aangeven waar u zou willen dat uw geld naartoe gaat. Een testament laat u opstellen bij een notaris. Er zijn twee manieren om de kerk of Diaconie op te nemen in uw testament: in de vorm van een erfstelling of van een legaat.

Bij een erfstelling laat u uw nalatenschap geheel of gedeeltelijk toekomen aan de kerk of Diaconie. Als de Diaconie tot (mede-)erfgenaam wordt benoemd is deze samen met eventuele andere erfgenamen verantwoordelijk voor uw nalatenschap. Een legaat is een door u bepaald bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwep, bijvoorbeeld een huis of een schilderij.

U leest meer over de mogelijkheden in de folder Nalaten. Klik hier om deze te openen.

 De Diaconie is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wilt u meer informatie of een gesprek over de mogelijkheden? Neem dan contact op met de Diaconie via 070-3181616 of info@diaconiedenhaag.nl.