Giften

Het werk van de Diaconie wordt mogelijk gemaakt door giften en donaties. Overweegt u een gift aan de Diaconie? U kunt een gift bestemmen voor een specifiek project, maar ook ter vrije besteding doen. We geven u graag informatie over de mogelijkheden. Neemt u daarvoor contact op met Jannes Bot, administrateur, 070-3181616 of jbot@stekdenhaag.nl. 

Eenmalige gift

Uw bijdrage aan onze projecten is van harte welkom en komt ten goede aan mensen die uw hulp goed kunnen gebruiken. U kunt hier uw gift eenvoudig overmaken, in een veilige betaalomgeving. Gebruik hiervoor onderstaand formulier. Heel hartelijk dank!

 

Uw naam *

Uw emailadres *

Welk bedrag wilt u doneren?

Vul uw bedrag in

 

Giften kunnen ook worden overgemaakt naar het rekeningnummer van de Diaconie: NL46 INGB 0000 0767 92.

Periodieke schenking

Wilt u met regelmaat een bedrag schenken? Dan kan het handig zijn dit via een periodieke schenking te regelen. Een gift als periodieke schenking kunt u namelijk volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er geldt geen minimum en geen maximum. Een periodieke schenking heeft een looptijd van minimaal 5 jaar. U maakt elk jaar eenzelfde bedrag over. U kunt zelf bepalen of u dit bedrag opsplitst in meerdere termijnen of dat u het jaarlijks ineens betaalt.

Een periodieke schenking is gemakkelijk te regelen:

 • Download hier het formulier "Overeenkomst periodieke gift in geld"
 • U heeft nu twee exemplaren: één voor uzelf (de schenker) en één voor de Diaconie (de ontvanger). Op beide exemplaren vult u uw gegevens in, behalve onder kopje 4 en 8 - dit wordt door de administratie van de Diaconie ingevuld.
 • Stuur beide exemplaren aan de Diaconie. Het adres is:
  Protestantse Diaconie Den Haag
  Postbus 371
  2501 CJ Den Haag
 • De administratie van de Diaconie vult de gegevens aan.
 • Het exemplaar voor u, de schenker, krijgt u ingevuld en ondertekend teruggestuurd. 
 • Bewaar uw eigen formulier goed: dit moet kunnen worden overlegd indien de Belastingdienst daarom vraagt.
 • Maak vervolgens uw gift over. U kunt ook op het formulier aangeven dat u een automatische incasso afgeeft. In dat geval wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven.