Themacollecten Diaconie  

Acht keer per jaar wordt er in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Den Haag gecollecteerd voor 'grootstedelijke' Haagse projecten, die door de Diaconie worden ondersteund. Vaak worden die projecten uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Stek - voor stad en kerk.

2018


Voor 2018 staan nog de volgende collecten gepland:
13 mei: ouderenwerk, Zomerstek
24 juni: Kies! Sociale kruidenier
5 augustus: JONGTransvaal
23 september: buurt-en-kerkhuis Bethel
28 oktober: Den Haag Wereldhuis
24 december(kerstgave): De Kinderwinkel

U vindt hier teksten die te gebruiken zijn bij de aankondiging in wijkkerkbladen en in de vieringen zelf.