Themacollecten Diaconie  

Zestien keer per jaar wordt er in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Den Haag gecollecteerd voor 'grootstedelijke' Haagse projecten, die door de Diaconie worden ondersteund. Vaak worden die projecten uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Stek - voor stad en kerk.

2020

18 oktober: BabyBullenBank
25 oktober: Inloopspreekuren diaconale locaties
15 november: JONG Transvaal | Schilderswijk
20-25 december: Noodopvang de Halte

U vindt hier teksten die te gebruiken zijn bij de aankondiging in wijkkerkbladen en in de vieringen zelf.