Themacollecten Diaconie  

 

 

24 december: De Halte (kerstgave)

 

‘We hebben geen andere plek om te wonen. De Halte is veilig voor ons, voor mij en mijn kinderen. Als we hulp nodig hebben, kunnen we de begeleiders bellen. We hebben een normaal leven nu, wat we niet hadden voordat we hier woonden’. 

Het zal je maar overkomen: als moeder met jonge kinderen zonder papieren, zonder recht op een opvangplek en zonder betrouwbare vrienden op straat staan. Dan is het fijn als er een plek is waar je een paar maanden op adem kunt komen en waar je kunt werken aan een nieuw toekomstplan. De Halte biedt zo’n plek – tijdelijk, met duidelijke afspraken en met goede begeleiding. Geen plaats in de herberg... Weinig plekken in Den Haag laten zo goed zien wat dat concreet betekent als De Halte. De Halte is een tijdelijke noodopvang voor kwetsbare, meestal ongedocumenteerde vrouwen - niet zelden slachtoffers van mensenhandel - met jonge kinderen en van drie ongedocumenteerde mannen met ernstige gezondheidsproblemen. In twee panden in de Haagse binnenstad worden deze mensen opgevangen met hun kinderen, samen zo'n 30 personen. Er is woonbegeleiding voor deze mensen en zij kunnen er terecht voor vragen over hun procedure en andere acute kwesties. Belangrijk is dat zij in De Halte een veilige, goede sfeer hebben en een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en niet het gevaar lopen op straat te moeten leven. Voor de bewoners worden door de woonbegeleider en vrijwilligers regelmatig ontspannende activiteiten georganiseerd.

De Diaconie en Stek werken voor dit project samen met Vluchtelingenwerk. De Diaconie beveelt deze collecte van harte bij iedereen aan.