Themacollecten Diaconie  

Acht keer per jaar wordt er in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Den Haag gecollecteerd voor 'grootstedelijke' Haagse projecten, die door de Diaconie worden ondersteund. Vaak worden die projecten uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Stek - voor stad en kerk.

2018/2019


Voor 2018 staat nog de volgende collecte gepland:
24 december (kerstgave): De Kinderwinkel.
Voor 2019 staan de volgende collecten gepland:

20 januari: Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg
10 februari: Budgetmaatjes070
19 mei: Kariboe Bibi
30 juni: Ouderenproject Zomerstek
4 augustus: BabyBullenBank
6 oktober: Ouderenproject 'Blijf je nog even?'
3 november: Den Haag Wereldhuis
22-24 december: JONGTransvaal (Kerstgave)

U vindt hier teksten die te gebruiken zijn bij de aankondiging in wijkkerkbladen en in de vieringen zelf.