Themacollecten Diaconie  

Meerdere keren per jaar wordt er in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Den Haag gecollecteerd voor 'grootstedelijke' Haagse projecten, die door de Diaconie worden ondersteund. Vaak worden die projecten uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Stek - voor stad en kerk. Hieronder staan de collectes die specifiek bedoeld zijn voor diaconale projecten van de Protestantse Diaconie.

2023

1 januari: Maatjesproject 2GO
15 januari: Oecumenisch Aandachtscentrum
22 januari: Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg
26 februari: Buurt-en-kerkhuis Bethel
12 maart: SIV
2 april: Buurt & Lukaskerk
16 april: Wij zijn Den Haag
23 april: Vakantieweken diaconale locaties
30 april: Kies! Voedselbankwinkel
14 mei: Kariboe Bibi
4 juni: Zomerstek en Winterstek
11 juni: Straatpastoraat Den Haag
18 juni: Individuele Hulpverlening
2 juli: Vakantiebonnen
9 juli: Den Haag Wereldhuis
16 juli: Oecumenisch Aandachtscentrum
30 juli: Ouderenwerk 'Blijf je nog even?'
6 augustus: BabyBullenBank
20 augustus: Jongerenwerk School van Barmhartigheid
17 september: Buurt-en-kerkhuis Shalom
29 oktober: Jong Transvaal | Schilderswijk | Moerwijk
1 november: Straatpastoraat Den Haag
19 november: Noodopvang De Halte
24 december: De Kinderwinkel  
31 december: Diaconaal werk in de wijken

U vindt hier teksten die te gebruiken zijn bij de aankondiging in wijkkerkbladen en in de vieringen zelf voor 2023.