Themacollecten Diaconie  

Meerdere keren per jaar wordt er in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Den Haag gecollecteerd voor 'grootstedelijke' Haagse projecten, die door de Diaconie worden ondersteund. Vaak worden die projecten uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Stek - voor stad en kerk.

 

2021

3 januari: Maatjesproject 2GO
17 januari: Oecumenisch Aandachtscentrum
24 januari: Buurt-en-kerkhuis de Paardenberg
28 februari: Buurt-en-kerkhuis Bethel
14 maart: Stichting SIV
28 maart: Buurt & Lukaskerk
11 april: Diaconaal ouderenwerk: Zomerstek en Winterstek
25 april: Vakantieweken diaconale locaties
16 mei: Kariboe Bibi
13 juni: Straatpastoraat Den Haag
27 juni: Jong Transvaal | Schilderswijk
4 juli: Individuele financiële hulpverlening
18 juli: Oecumenisch Aandachtscentrum
1 augustus: Maatjesproject ouderenwerk 'Blijf je nog even?'
8 augustus: BabyBullenBank
22 augustus: School van Barmhartigheid
19 september: Buurt-en-kerkhuis Shalom
24 oktober: Diaconaal opbouwwerk in wijken
7 november: Den Haag Wereldhuis
5 december: Kinderwinkel
12 december: De Verfrissing
24 december: Noodopvang de Halte  

U vindt hier teksten die te gebruiken zijn bij de aankondiging in wijkkerkbladen en in de vieringen zelf voor 2021.

Bezoek projecten

Dit jaar is het mogelijk enkele van de genoemde locaties of projecten waarvoor wordt gecollecteerd te bezoeken en uitleg te krijgen over de activiteiten. Kijk voor de dagen en tijden in de toelichting bij de projecten