Themacollecten Diaconie  

Meerdere keren per jaar wordt er in de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente van Den Haag gecollecteerd voor 'grootstedelijke' Haagse projecten, die door de Diaconie worden ondersteund. Vaak worden die projecten uitgevoerd door uitvoeringsorganisatie Stek - voor stad en kerk.

2022

2 januari: Maatjesproject 2GO
16 januari: Oecumenisch Aandachtscentrum
23 januari: Fietslessen Paardenberg
27 februari: Buurt-en-kerkhuis Bethel
13 maart: SIV
27 maart: Buurt & Lukaskerk
24 april: Vakantieweken diaconale locaties
1 mei: Kies! Voedselbankwinkel
15 mei: Kariboe Bibi
12 juni: Straatpastoraat Den Haag
19 juni: Individuele Hulpverlening
26 juni: Vakantiebonnen
17 juli: Oecumenisch Aandachtscentrum
31 juli: Ouderenwerk 'Blijf je nog even?'
1 augustus: Maatjesproject ouderenwerk 'Blijf je nog even?'
7 augustus: BabyBullenBank
21 augustus: Jongerenwerk School van Barmhartigheid
18 september: Buurt-en-kerkhuis Shalom
23 oktober: Individuele Hulpverlening
30 oktober: Jong Transvaal | Schilderswijk
6 november: Den Haag Wereldhuis
11 december: Noodopvang De Halte
24 december: De Kinderwinkel  

U vindt hier teksten die te gebruiken zijn bij de aankondiging in wijkkerkbladen en in de vieringen zelf voor 2022.

Bezoek projecten

Naar aanleiding van de diaconale themacollecten zetten een paar projecten in 2023 hun deuren open voor een persoonlijke kennismaking met het project. Iedereen die geïnteresseerd is om meer te horen over het project is van harte welkom. We vragen wel of u zich van te voren even wilt aanmelden. 

Buurt & Lukaskerk, Om en Bij 2: woensdag 6 april van 14.30 tot 15.30
Aanmelden bij Esther Israël: eisrael@stekdenhaag.nl.

Buurt-en-kerkhuis Shalom, Vrederustlaan 96:  woensdag 14 september, 14.00 uur
Aanmelden bij Heleen Joziasse: hjoziasse@stekdenhaag.nl.

Den Haag Wereldhuis, Hooftskade 87: maandag 7 november, 12.00 uur
Aanmelden bij Lizebeth Melse: lmelse@stekdenhaag.nl.

Beeldmateriaal projecten

Voor verschillende projecten is een filmpje beschikbar, om te tonen tijdens de kerkdienst of te publiceren op website of in een nieuwsbrief.

Stichting SIV: https://www.youtube.com/watch?v=L0O-iKC-ynw  (3 minuten)

Blijf je nog even?: https://www.youtube.com/watch?v=H5GLv_VNUv0 (4 minuten)