Financiële hulp


Vanouds doet de Diaconie van de Protestantse Kerk Den Haag aan armenzorg. Ook nu nog is het mogelijk om via Stek, stichting voor stad en kerk, voor eenmalige of kortdurende financiële steun een beroep te doen op hulp van de Diaconie. Stek kan tijdelijk de nood verlichten met een bescheiden geldbedrag.

De hulp is vooral gericht op mensen in broodnood en ongedocumenteerden.

Met betrekking tot deze hulp hanteert Stek de volgende richtlijnen:

  • De cliënt woont in Den Haag;
  • De cliënt kan geen beroep doen op een eigen netwerk, of andere voorzieningen zoals bijstand van de Gemeente Den Haag, andere fondsen (bijvoorbeeld Sociale Fondsen Den Haag, St. Zorg en Bijstand, St. Leergeld);
  • De aanvraag wordt gedaan door een hulpverlener (maatschappelijk werker, diaken, e.d.);
  • De hulp is éénmalig en er wordt door de hulp weer perspectief voor de cliënt gecreëerd. De focus van de hulp ligt op mensen in broodnood en ongedocumenteerden. De hulp gaat tot maximaal 250 euro;
  • De aanvraag wordt gedaan op een aanvraagformulier van Stek, verkrijgbaar via ih@stekdenhaag.nl of 070-3181616 (vragen naar medewerkers Individuele Hulpverlening). Dit formulier moet zo volledig mogelijk ingevuld worden, extra informatie mag toegevoegd worden.

Commissie Bijstandszaken

De Diaconie van de Protestantse Kerk Den haag heeft ook een Commissie Bijstandszaken (CBZ) voor aanvragen voor noodhulp waarvoor een groter bedrag dan de hierboven genoemde 250 euro nodig is. Contact met de commissie loopt via de de medewerkers Individuele Hulpverlening, te bereiken via ih@stekdenhaag.nl of 070-3181616. 

 

De samenstelling van de Commissie Bijstandszaken is hier te vinden.  

De Diaconie is ook een van de participanten van de Sociale Fondsen Den Haag.