Financiële hulp

De Diaconie kan in noodgevallen via Stek (Bureau Parkstraat en locaties) zelf benaderd worden voor (financiële) hulpverlening aan mensen die problemen hebben als gevolg van hun inkomenspositie.

Met betrekking tot de aanvraag hanteert Stek de volgende richtlijnen:

  • Aanvrager woont in Den Haag.
  • De cliënt kan geen beroep doen op familieleden, vrienden of bestaande voorzieningen (zoals b.v. ‘Bijzondere bijstand’ van de Gemeente Den Haag, fondsen van belangenorganisaties, Stichting Leergeld, Stichting Koppeling).

Aanvraag per email: jvanveelen@stekdenhaag.nl of telefonisch: maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur, (070) 318 16 16.

Het gaat om éénmalige bijstand (zoals broodnood, aanschaf van kleding, leefgeld ter overbrugging van een korte periode).

De Protestantse Diaconie van  Den Haag heeft ook een Commissie Bijstandszaken (CBZ), voor aanvragen voor acute hulp waarvoor een hoger bedrag nodig is. Ook hiervoor is Jenneke van Veelen de contactpersoon: jvanveelen@stekdenhaag.nl of 070-3181616.
Voor de samenstelling van de Commissie Bijstandszaken, klik hier.