Subsidies

Heeft u een interessant project dat ten goede komt aan inwoners van Den Haag die in een kwetsbare situatie verkeren en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Denkt u dat de Diaconie op grond van haar missie en doelstellingen een bondgenoot daarbij zou kunnen zijn? Meldt u zich dan aan met een plan en een begroting bij de Protestantse Diaconie Den Haag, Postbus 371, 2501 CJ Den Haag, tel. (070) 318 16 16, info@diaconiedenhaag.nl.

Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing

Het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing is een Fonds van de Protestantse Kerk Den Haag en wordt gesteund door het College van Kerkrentmeesters, het College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad. Het Fonds financiert initiatieven en projecten van kerken en verwante organisaties in Den Haag. Het gaat daarbij om activiteiten die op een nieuwe manier inhoud geven aan de opdracht van de christelijke gemeente.

Iets voor u? Informatie over het Fonds voor Ontwikkeling en Vernieuwing:

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag
T (070) 318 16 16
E info@stekdenhaag.nl.