De Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk in Nederland is een christelijke kerk. Zij probeert op haar wijze Jezus na te volgen. Het verhaal van het evangelie zoals dat gestalte kreeg in het leven van Jezus is haar bron.
De Protestantse Kerk in Nederland staat voor betrokkenheid op God, op mensen onderling en op de wereld. Zij is een veelzijdige kerk in haar geloven en inzet. Loop maar eens binnen!’

Zo staat het op de website van de Protestantse Kerk in Nederland. De Diaconie maakt deel uit van de Protestantse Kerk Den Haag en die gemeente maakt weer deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk is ontstaan in 2004 door fusie van drie kerkgenootschappen: de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Het hoofdkantoor van de Protestantse Kerk is gevestigd in Utrecht. Het landelijk diaconaat en het Werelddiaconaat worden behartigd door Kerk in Actie.