Stedelijke projecten

De Diaconie ondersteunt het presentiewerk vanuit verschillende buurt-en-kerklocaties. Het gaat daarbij om dePaardenberg in Transvaal, Buurt en Lukaskerk in de Schilderswijk, Shalom in Den Haag Zuidwest en Bethel (Regentesse- en Valkenboskwartier). De diaconaal werkers en de vrijwilligers op deze locaties spelen een belangrijke rol in de hulpverlening en het goed samenleven in buurten en wijken.

Het werk wordt uitgevoerd door Stek in opdracht van de Diaconie.

Daarnaast is de Diaconie actief betrokken bij meer doelgroepgerichte locaties zoals Kariboe Bibi, centrum voor Afrikaanse vrouwen (Den Haag Zuidwest), de Kinderwinkel (Moerwijk) en het Steunpunt Migrantenkerken (Parkstraat).

De Diaconie is betrokken bij en ondersteunt projecten die door Stek worden uitgevoerd op het terrein van het (diaconaal) jeugdwerk en ouderenwerk, gemeentesupport, interreligieuze dialoog, individuele hulpverlening, alsmede opvanghuis De Halte en mediatheek De Bovenkamer.

De Diaconie heeft de uitvoering van haar werkzaamheden opgedragen aan Stek, stichting voor stad en kerk, en werkt binnen Stek samen met diverse andere partners die vanuit soortgelijke doelstellingen binnen hetzelfde werkgebied actief zijn. De Diaconie is de belangrijkste opdrachtgever van Stek. De Diaconie draagt substantieel bij aan het werk van diaconale buurt-en-kerkhuizen als de Paardenberg Bethel en Shalom, aan projecten als de Kinderwinkel, Kariboe Bibi, Den Haag-Zuidwest, Bethel en Buurt & Lukaskerk en is de motor van de individuele hulpverlening en de begeleiding van ongedocumenteerden.

Deze samenwerking biedt de partners voordeel op het gebied van doelmatigheid en daardoor lagere overheadkosten. Verder kan de Diaconie binnen Stek gebruikmaken van andere specialismen en kennisgebieden rond stad en kerk. Deze synergie werkt inspirerend en bevordert zowel de creativiteit als de efficiëntie van het werk en de werkers.

Voor informatie over Stek zie de website www.stekdenhaag.nl.