Stedelijke projecten

De Diaconie ondersteunt het presentiewerk vanuit verschillende buurt-en-kerklocaties. Het gaat daarbij om dePaardenberg in Transvaal, de Oase in Spoorwijk/Laak, Buurt en Lukaskerk in de Schilderswijk, Shalom in Den Haag Zuidwest en Bethel (Regentesse- en Valkenboskwartier). De diaconale werkers en de vrijwilligers op deze locaties spelen een belangrijke rol in de hulpverlening en het goed samenleven in buurten en wijken.

Het werk wordt uitgevoerd door Stek in opdracht van de Diaconie.

Daarnaast is de Diaconie actief betrokken bij meer doelgroepgerichte locaties zoals Kariboe Bibi, centrum voor Afrikaanse vrouwen (Spoorwijk/Laak), de Kinderwinkel (Moerwijk) en het Steunpunt Migrantenkerken (Parkstraat).

De Diaconie is betrokken bij en ondersteunt projecten die door Stek worden uitgevoerd op het terrein van het (diaconale) jeugdwerk en ouderenwerk, gemeentesupport, interreligieuze dialoog, individuele hulpverlening, alsmede opvanghuis De Halte en mediatheek De Bovenkamer.