Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus

"Eerst een foto bij de ingang van de Assemblee van de Wereldraad van Kerken. Dit om vast te leggen dat we op 31 augustus 2022, na 2 uur wachten, de felbegeerde pas om onze nek hadden hangen. Nu konden we ons in het gewoel van de openingsdag in Karlsruhe storten.

Door Stek, stichting voor stad en kerk, waren Maike Lolkema en ikzelf 'uitgezonden' naar deze vergadering, die eens in de acht jaar wordt georganiseerd, telkens op een ander continent. We keken onze ogen uit vanwege alle verschillende mensen, die uit alle windstreken naar Karlsruhe waren gekomen: Grieks orthodoxe priesters in zwarte gewaden, Zuid-Koreaanse jongeren in judo-pak, mannen uit Samoa in lange kleurige rokken, Afrikaanse vrouwen in eveneens prachtige jurken, Canadese zusters in lichtblauw, Indonesische mensen in batik blouses. Alleen al die grote verscheidenheid aan christenen van 352 kerkgenootschappen en de massaliteit van deze bijeenkomst – het besef dat wij ook onderdeel uitmaken van deze wereldkerk – waren indrukwekkend.

Duizenden mensen luisterden naar de sprekers: Agnes Abuam uit Kenia (voorzitter Centraal Comité) over het thema van de Assemblee: 'De liefde van Christus beweegt de wereld tot verzoening en eenheid' en Ioan Sauca (secretaris wereldraad) over de ongelijkheid in de wereld, uitdagingen waarvoor de kerk wereldwijd staat. Vervolgens sprak de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeijer, die opriep tot een duidelijk geluid tegen tegen Rusland en de oorlog in Oekraïne. De delegatie van de Russische Orthodoxe kerk bleef in de zaal zitten.

De viering aan het einde van de openingsdag was in een prachtige tent buiten, met een liturgie in vier talen en liederen uit allerlei tradities. Deze werden begeleid door een orkest en een groot koor en met een hoofdrol voor een swingende jonge priester. Want naast presentaties over alle grote crises en de onderhandelingen rondom de tekst van slotverklaringen, vormden de vieringen in de ochtend en de avond en de kleine dagelijkse bijbelstudiegroepen het hart van deze acht dagen durende vergadering.

Wij hoefden er geen zaken te doen en we namen dus niet deel aan de officiële gesprekken in de commissies. Dus spraken we onderling over hoe we in ons Stek-werk die grote woorden van verzoening en eenheid gestalte proberen te geven in ons 'kleine hoekje' van de wereld, in Den Haag. Hoe klein onze acties soms ook mogen voelen, we zijn daarin niet alleen. Hierbij was de oproep van de islamitische spreekster namens het Platform van Religies bij de United Nations, Prof. Azza Karam indrukwekkend:  'De liefde van Christus is voor de hele wereld! Geef die liefde door aan mensen ook buiten de kerken en doe die liefde!' "

Heleen Joziasse is diaconaal opbouwwerker in Den Haag Zuidwest en werkzaam vanuit buurt-en-kerkhuis Shalom.

Wereldraad van Kerken: De liefde van Christus