Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening

Den Haag telt naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Mensen die in onze stad leven, wonen en werken. Mensen die ‘geen papieren’, maar wel degelijk rechten hebben. Zoals het recht op medisch noodzakelijke zorg en voor kinderen het recht op onderwijs. Deze rechten en het feit dat deze mensen een actieve bijdrage leveren aan onze samenleving, blijven vaak onderbelicht. Stek opent een nieuwe locatie van Den Haag Wereldhuis, sinds 10 jaar steunpunt voor mensen zonder papieren. Burgemeester Van Zanen verricht de officiële opening op 6 oktober om 17.30 uur.

Den Haag Wereldhuis helpt bezoekers met praktische zaken, wijst ze op hun rechten en voert gesprekken over realistische toekomstperspectieven. Elk jaar neemt het aantal bezoekers toe en hun problematiek is complexer, ook omdat de groep ouderen zonder papieren groeit. Op de oude locatie groeide het Wereldhuis uit z’n jasje, daarom verhuisde het naar een ruimere en beter toegankelijke plek in de stad.

Op donderdag 6 oktober zal burgemeester Jan van Zanen de nieuwe locatie aan Hooftskade 87 officieel openen. Een erkenning van mensen zonder papieren als inwoners van Den Haag. Voorafgaand aan het openingsmoment is er een inhoudelijk middagsymposium voor genodigden met als thema ‘Mensen zonder papieren in beeld’. Wereldhuis bezoekers en hun verhalen staan centraal. Daarbij komen ook de Haagse Ombudsman Addie Stehouwer en theoloog Erik Borgman aan het woord.

Stek breidt Wereldhuis uit op nieuwe locatie; burgemeester verricht officiële opening