Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen

Op zaterdag 4 november houdt de Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken in Nederland de jaarlijkse inspiratiedag. het thema is: 'Love the stranger'. 

De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.

Welke mogelijkheden en kansen zijn er, welke spanningen en risico’s liggen op de loer? Hoe verhouden kerk en overheid zich en welke politieke uitdagingen zijn er, zeker in deze weken voor de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen deze ervaringen uit Utrecht ook toegepast worden elders in ons land?

Iedereen die geïnteresseerd is in de situatie van asielzoekers en migranten in ons land is van harte welkom. Sprekers zijn onder anderen hoogleraar Diaconaat Thijs Tromp, predikant Marieke Sillevis en wethouder Rachel Streefland. 

Kijk voor meer informatie en om aan te melden op raadvankerken.nl.

Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen