Gezocht: lid van het moderamen

Wilt u uw (juridische) ervaring inzetten ten behoeve van kwetsbare mensen in de stad? Het bestuur van de Protestantse Diaconie Den Haag is op zoek naar u!

De Protestantse Diaconie Den Haag is op korte termijn op zoek naar een lid van het moderamen (dagelijks bestuur), zo mogelijk met een juridische achtergrond. De Diaconie ondersteunt projecten voor kwetsbare burgers van Den Haag, zoals financiële hulp aan mensen in nood, vergroting van kansengelijkheid voor jongeren en ondersteuning van vluchtelingen en ongedocumenteerden. De uitvoering van deze projecten is opgedragen aan Stek, stichting voor stad en kerk. Vanuit de wijkgemeenten en diaconale locaties in de stad, maar ook in thuissituaties worden mensen die kampen met financiële, sociale en andere problemen, ondersteund door professionals en vele vrijwilligers van Stek. 

Het moderamen bestaat momenteel uit zes leden. Vanwege het bereiken van het einde van de zittingstermijn van één van onze leden is het moderamen op zoek naar een nieuw lid (m/v). Gezien de samenstelling van het moderamen gaat de voorkeur uit naar iemand met een juridische achtergrond, maar ook anderen worden uitdrukkelijk uitgenodigd!

Taken

  •  deelnemen aan de vergaderingen van het moderamen (dagelijks bestuur) van de Diaconie (ca. 10 keer per jaar) en van het College van Diakenen, waarin alle wijk­diaconieën van de Protestantse Kerk Den Haag vertegenwoordigd zijn (4 keer per jaar)
  • het moderamen van inbreng voorzien op het gebied van uw expertise, zo mogelijk inclusief juridische en kerkrechtelijk kwesties.
  • relaties onderhouden met de wijkdiaconieën.

Gewenste kwaliteiten
De ideale kandidaat

  • heeft affiniteit met of interesse in het diaconale werk van de kerk
  • is lid van de Protestantse kerk in Nederland en is (bereid) diaken (te worden) in een van de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk Den Haag
  • heeft bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in de non-profitsector
  • is bij voorkeur jurist en bereid om zich (soms) te verdiepen in kerkrechtelijke kwesties.

Overig
Het betreft een onbezoldigde functie; wel is voorzien in een onkostenvergoeding en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het tijdsbeslag is ca. 10 uur per maand. Voor meer informatie kunt u contact zoeken met de uitvoerend secretaris: Derk Stegeman, telefonisch (06) 114 86 005, of met de voorzitter: Pauline Kuipers, (06) 5151 76 00. Als u wilt reageren, stuur dan een korte motivatiebrief met CV via e-mail naar dstegeman@stekdenhaag.nl.

Gezocht: lid van het moderamen