Geen activiteiten, wel zorg

Hoewel veel van het werk van de wijkdiaconieën en diaconale projecten stilligt als gevolg van de richtlijnen voor het coronavirus, gaat veel zorg ook door. Vrijwilligers en medewerkers zoeken naar creatieve manieren om toch de vinger aan de pols te houden. Juist in deze tijd ontstaan allerlei mooie initiatieven en zijn velen bereid om naar anderen om te zien. Ook de diaconie wil zich blijven inzetten voor de mensen die hulp nodig hebben.

De diaconieën van de wijkgemeenten blijven telefonisch of per e-mail bereikbaar voor vragen en bieden hulp waar mogelijk. Voor hulpvragen zijn en blijven ook de buurt-en-kerkhuizen telefonisch bereikbaar. Diakenen en diaconaal werkers zoeken per persoon naar hulp op maat. Het kan bijvoorbeeld gaan om buurtbewoners die aan huis gekluisterd zijn vanwege het virus en geen beroep kunnen doen op buren, vrienden of familie voor de boodschappen, of mensen die behoefte hebben aan een gesprek of luisterend oor. De telefoonnummers van de wijkdiaconieën zijn te vinden op de website van de verschillende kerken, de gegevens van de diaconaal werkers op de website van Stek.

Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen op de gebruikelijke manier per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Zie verder de betreffende pagina op de website van Stek.

Verschillende projecten van Stek, stichting voor stad en kerk gaan door, zij het beperkt en in aangepaste vorm. Dat geldt bijvoorbeeld voor maatjesprojecten, ouderenwerk en (telefonische) spreekuren. Kijk hier voor een overzicht.

Het kantoor van de Protestantse Diaconie Den Haag en Stek blijft bereikbaar voor vragen via info@stekdenhaag.nl en op werkdagen ’s middags via ons algemene nummer 070- 3181616.

 

 

 

Geen activiteiten, wel zorg