Expositie 500 jaar Diaconie is op tournee gegaan

Vier jaar lang destilleerde historicus dr. Jurjen Vis de mooiste verhalen uit vijfhonderd jaar Haagse Diaconie. Daarvoor ploegde hij 190 meter archief door. Het resultaat is een prachtig uitgegeven boek over de vraag hoe we als samenleving kijken naar kwetsbare medemensen en hoe we voor hen zorgen. Dit boek beschrijft levendig de geschiedenis van de Haagse Diaconie als beweging van zorg en welzijn en zet die geschiedenis in een bredere context. Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag werd op 7 juni gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester Pauline Krikke.

Ter gelegenheid daarvan werden zeven expositiepanelen ingericht over de geschiedenis van de Haagse Diaconie, die opgesteld stonden in het Haags Historisch Museum.

De expositie is in oktober op tournee gegaan, om te beginnen in de Duinzichtkerk. Het 'reisschema' is voorlopig als volgt:

Duinzichtkerk (Benoordenhout)    22 oktober - 12 november 2017
Kloosterkerk (centrum)                   13 november - 4 december 2017
Lukaskerk (Schilderswijk)                4 december 2017 - 9 maart 2018
Maranathakerk (Duinoord)             9 maart - 3 april 2018

In de expositieperiode wordt speciale aandacht aan het werk van de Diaconie besteed en is het boek van dr. Vis te koop.

Wilt u ook deze expositie enige tijd opstellen in uw kerk of wijkgebouw? Meld u zich bij info@diaconiedenhaag.nl.

Klik hier voor de presentatie van Pauline Kuipers, voorzitter van de Diaconie, bij de opening van de expositie in de Duinzichtkerk.

Expositie 500 jaar Diaconie is op tournee gegaan