De Thuisgevers: nieuw initiatief voor menswaardige vluchtelingenopvang

De asielopvang in Nederland loopt vast. Voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld en in ons land bescherming zoeken, is onvoldoende adequate eerste opvang aanwezig. De beelden van mannen, vrouwen en kinderen die buiten slapen, staan iedereen op het netvlies gebrand. Mensen die te horen hebben gekregen dat zij in Nederland mogen blijven, de statushouders, kunnen niet beginnen met het opbouwen van een leven hier, omdat er onvoldoende woonruimte is. 

In het hele land springen kerken bij om mensen een veilige en warme plek te bieden. De Protestantse Kerk en Diaconie Den Haag heeft gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie INLIA, om crisisopvang te bieden aan vluchtelingen die in Ter Apel buiten moesten slapen. In verschillende gebouwen van de Protestantse Kerk Den Haag is een warme plek voor hen gemaakt. Daarnaast ligt onze focus op het ondersteunen van mensen zonder geldige verblijfspapieren; via het Wereldhuis, noodopvang de Halte en kortdurende financiële noodhulp. 

De Thuisgevers

Een nieuw initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen is 'De Thuisgevers'. Daarbij stellen kerken voor een half jaar woonruimte beschikbaar aan statushouders, zodat zij alvast een leven kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt. Dit project bevordert de doorstroom in asielzoekerscentra, zodat daar ruimte ontstaat voor aanmeldingen van vluchtelingen. In dit project werken de kerken samen met de landelijke en lokale overheid. Uit het hele land melden kerken zich aan als Thuisgever. 

Is jouw kerk ook een Thuisgevers-initiatief gestart of wil je hier meer over weten? Kijk dan op dethuisgevers.nl

Een overzicht van andere initiatieven waarmee jij of jullie vluchtelingen kunnen helpen, zoals crisisopvang, het steunen van bestaande acties of het aandacht vragen voor de problemen, vind je hier: protestantsekerk.nl/thema/vluchtelingen

 

De Thuisgevers: nieuw initiatief voor menswaardige vluchtelingenopvang