Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen

Betty Mol is een diaconale veterane, Behalve dat ze al vanaf de protestantse kerkenfusie van 2004 tot vorig jaar lid was van het moderamen van de Diaconie, heeft ze vrijwel haar hele leven diaconaal werk gedaan in diverse projecten en op verschillende locaties. Al vóór 2004 was ze al als diaken actief in de toen nog zelfstandige hervormde gemeente van Loosduinen. Donderdag 15 maart kreeg zij voor tientallen jaren diaconaal werk en betrokkenheid liefst twee erepenningen uitgereikt! De ene is de diaconale erepenning van de Protestantse Diaconie van Den Haag, die niet zo vaak wordt uitgereikt, namelijk als er sprake is van uitzonderlijke verdiensten voor de Diaconie. Daarnaast kreeg Betty Mol de erepenning van de landelijke Federatie van Diaconieën, en die wordt nog minder vaak uitgereikt.
Terechte hulde voor een 'aartsdiaken'! De uitreiking vond toepasselijk plaats in de Kinderwinkel in Moerwijk. Op de foto links moderamenlid Willemien de Vlieger en een zichtbaar vergulde Betty Mol naast haar.

Betty Mol krijgt twee diaconale erepenningen