Stichting De Haagse Samaritaan

Stichting De Haagse Samaritaan, opgericht in juni 2015, is de voortzetting van de ooit door de Diaconie opgerichte Stichting Huize-Morgenlicht, die zich jarenlang bezighield met de huisvesting en ondersteuning van ongehuwde moeders.
Stichting De Haagse Samaritaan heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociale cohesie, leefbaarheid en vitaliteit van de stad, de opbouw van levendige en solidaire gemeenten en gemeenschappen en het verlenen van hulp aan hulpbehoevenden, een en ander overeenkomstig het beleid van de Diaconie. Daarnaast heeft zij ten doel op andere wijze met haar inkomsten en vermogen de Protestantse Diaconie van Den Haag financieel en anderszins te ondersteunen.
De Stichting verhuurt een pand aan de Diaconie voor de opvang van moeders met kleine kinderen.

KvK Haaglanden 63678985
Fiscaal nummer: 8553.49.633 

Voor het beleidsplan 2016-2020 klik hier.
Voor de statuten van de Stichting De Haagse Samaritaan klik hier.
Voor het Financieel Jaarverslag van de Stichting over 2015 klik hier.

Bestuursleden van Stichting De Haagse Samaritaan zijn:
mw. ds. Ineke Bakker, voorzitter
mw. Betty Mol, secretaris
dhr. drs. Willem Korteweg, penningmeester