Samenwerking met Stek

De Diaconie heeft de uitvoering van haar werkzaamheden opgedragen aan Stek, stichting voor stad en kerk, en werkt binnen Stek samen met diverse andere partners die vanuit soortgelijke doelstellingen binnen hetzelfde werkgebied actief zijn. De Diaconie is de belangrijkste opdrachtgever van Stek. De Diaconie draagt substantieel bij aan het werk van diaconale buurt-en-kerkhuizen als de Paardenberg, de Oase en Bethel, aan projecten als de Kinderwinkel, Kariboe Bibi, Den Haag-Zuidwest, Bethel en Buurt & Lukaskerk en is de motor van de individuele hulpverlening en de begeleiding van ongedocumenteerden.

Deze samenwerking biedt de partners voordeel op het gebied van doelmatigheid en daardoor lagere overheadkosten. Verder kan de Diaconie binnen Stek gebruikmaken van andere specialismen en kennisgebieden rond stad en kerk. Deze synergie werkt inspirerend en bevordert zowel de creativiteit als de efficiëntie van het werk en de werkers.

Bijna tien jaar geleden zijn de medewerkers van de Diaconie in dienst getreden bij Stek.

Voor informatie over Stek zie de website www.stekdenhaag.nl.