Organisatie en werkwijze

De Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG) bestaat uit wijkgemeenten. Deze wijkgemeenten hebben vrijwilligers, diakenen, die de opdracht hebben zich met de zorg voor minder bedeelden in de gemeente bezig te houden en de relaties tussen kerk, buurt en welzijnswerk te behartigen.

Vertegenwoordigers van die diakenen vormen samen het College van Diakenen. Het dagelijks bestuur van dit College wordt Moderamen genoemd. Wijkdiakenen en college samen vormen de Diaconie van de PGG.

De Diaconie werkt op wijkniveau – in wijkgemeenten en op diaconale locaties – en met grotere projecten in de stad. Sinds 2004 laat de Diaconie haar grootstedelijke projecten uitvoeren door Stek – stichting voor Stad en Kerk.

Het moderamen (bestuur) van de Diaconie bestaat uit:
Mr. Pauline Kuipers, voorzitter, ds. Ineke Bakker, uitvoerend secretaris, mr. Pieter Kuipers, diaken-jurist, drs. Willem Korteweg, penningmeester, Willemien de Vlieger-Moll, diaken-secretaris, Plony de Jong.

Behalve hen telt het College van Diakenen de volgende leden:
dhr. Alexander Anneveld, mw. Tineke van Bommel, dhr. Godert van der Feltz, dhr. Paul van Gijzen, mw. Hester Jansen, dhr. Hans van Kooten,  mw. Veronica de Lange, mw. Anneke Leest, mw. Betty Mol, mw. Ineke Peereboom Voller, mw. Debbie Schröder, dhr. Wim van Zaanen, Met bijzondere opdracht: mw. Marijke Mootz (CBZ), dhr. Jan Grotendorst (diaconaal consulent).

De Diaconie heeft een Commissie Bijstandszaken (CBZ) die grotere aanvragen voor ondersteuning behandelt. Daarnaast is er een Beleggingsadviescommissie (BAC), die het beheer van het vermogen onder haar hoede heeft.

Samenstelling Commissie Bijstandszaken:
mw. Marijke Mootz (voorzitter), dhr. Frans Ohm (juridisch adviseur), mw. Cobie van der Niet (lid), dhr. Fred Schippers (lid), mw. Tonny Smeele-van den Berg (lid), mw. Joke Zandstra-Wezenaar (lid), mw. Liesbeth Pool (notuliste), mw. Jenneke van Veelen-Reemst (ambtelijk secretaris).

Samenstelling Beleggingsadviescommissie:
dhr Jaap van Duijn - econoom; voormalig lid van de Raad van Bestuur, CIO en fondsmanager van de Robeco Groep in Rotterdam; oud-hoogleraar in de praktische aspecten van de beleggingstheorie aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.
dhr. Michael Kuiper - investment officer bij Pensioenfonds Vervoer.
dhr. Jan-Willem Siekman - Head of Institutional Clients bij Aegon Asset Management.
dhr. Joost Bomhoff - int. commercieel onroerend goed, voormalig lid van de RvB van Rodamco.
dhr. Roland van den Brink - 30 jaar ervaring, thans manager beleggingen, Appolaris.
dhr. Danny van Wijk - bedrijfseconoom en werkzaam bij Appolaris, de uitvoeringsorganisatie voor Pensioenfonds Medewerkers Apotheken, in Den Haag.

drs

Vergaderdata College en Moderamen
College van Diakenen:
2018: 25 september, 27 november
Moderamen:
2018: 18 juli, 29 augustus,,12 september, 10 oktober, 7 november, 12 december

Verslag vergadering College van Diakenen 27 maart 2018

Verslag vergadering College van Diakenen 21 november 2017

Verslag vergadering College van Diakenen 26 september 2017

Verslag vergadering College van Diakenen 23 mei 2017

 

 Downloads:

Beleggingsstatuut Beleggingsadviescommissie Diaconie

Reglement Beleggingsadviescommissie