Vrijwilligers in beeld - fototentoonstelling

Stek, stichting voor stad en kerk, zet met een fototentoonstelling 12 van haar 750 vrijwilligers in de schijnwerpers. Zij zijn actief in verschillende projecten verspreid over Den Haag. Stek is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie Den Haag.

‘In het begin ging ik altijd tussen de zooi ergens op een kistje zitten. Op een goed ogenblik stond er ineens een stoel voor me klaar’, vertelt vrijwilliger Henri Brekveld over het geduldig opbouwen van vertrouwen bij zijn cliënt. Sinds de toeslagenaffaire staat het zoeken naar de ‘menselijke maat’ hoog op de agenda. Dat mensen als gevolg van kleine misverstanden gemakkelijk vermalen worden door bureaucratische systemen is duidelijk. Minder eenduidig is hoe de menselijke maat in werkprocessen leidend kan zijn. In de tentoonstelling ‘Vrijwilligers in beeld’ laten de twaalf vrijwilligers zien hoe zij zich liefdevol inzetten voor inwoners van onze stad, die zich in een kwetsbare situatie bevinden.

De vrijwilligers zijn geportretteerd door de Haagse fotograaf Rogier Chang. De bijbehorende verhalen geven een inkijkje in de grote diversiteit in achtergrond, leeftijd, motivatie en het soort activiteiten. Ook wat de vrijwilligers er zelf voor terug krijgen, is heel divers. In het werk versterken zij de ander, maar ook zichzelf en op die manier het sociale weefsel van onze stad. Kom kennismaken en laat je inspireren!

De expositie is van 29 april tot en met 15 mei te bezoeken, van donderdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur, in de tentoonstellingsruimte de Binnenhofzaal, ruimte Expo 5, van Anna Vastgoed en Cultuur aan de Korte Vijverberg 2, in Den Haag. Bezoekers van de fototentoonstelling ontvangen gratis het boekje met de foto’s en verhalen van de tentoonstelling ‘Vrijwilligers in beeld’ van Stek. Dit boekje is ook op te vragen voor mensen die slecht ter been zijn. De expositieruimte is namelijk beperkt toegankelijk.

 

Vrijwilligers in beeld - fototentoonstelling