Stek 15 jaar

In 2019 bestond Stek - stichting voor stad en kerk - vijftien jaar. Stek is de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Diaconie Den Haag en de Protestantse Kerk Den Haag. Daarnaast wordt Stek 'gevoed' door de gemeente Den Haag, andere opdrachtgevers en ondersteund door verschillende fondsen. Voor het lustrum bood de Diaconie Stek een voorstelling aan in de Grote Kerk over het leven van Franciscus van Assisi. De theatervoorstelling 'Francesco, het verhaal van een middeleeuwer' van dichter-verteller Peter Vermaat werd gehouden op donderdag 10 oktober 2019 en trok meer dan driehonderd bezoekers.

Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan bracht Stek een boekje uit: 15 jaar Stek in 15 verhalen. Veel beter immers dan in rapportages en evaluaties komt het belang van het werk van Stek in Den Haag tot uiting in wat mensen eraan beleven. In verhalen van vrijwilligers, cliënten en professionals licht iets op van 'het andere Den Haag',  waar mensen niet tegenover elkaar staan, maar elkaar beschermen, versterken, verbinden en bezielen. Zoals directeur Ineke Bakker het in het voorwoord zegt: "Dit werk schept oases van hoop, gemeenschap en solidariteit in een verhardend maatschappelijk klimaat, veilige en warme plekken waar iedereen welkom is in een soms kille samenleving."

Het boekje is gratis af te halen bij Stek, Parkstraat 32. Of bel: 070 318 16 16.
De Protestantse Diaconie feliciteert Stek van harte met haar vijftienjarig bestaan! 

Stek 15 jaar