Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor veel mensen. Ons hart en onze gebeden gaan uit naar iedereen die erdoor geraakt is.

Ook in Nederland en in Den Haag raakt de oorlog ons. We vrezen de gevolgen van prijsstijgingen, maar zijn ook bang voor de oorlog zelf, zijn ook bang voor en met de mensen in de Oekraïne die worden aangevallen. Het medeleven met hen doet ons ook onze kwetsbaarheid voelen.

Als we de vraag krijgen wat we als Diaconie voor deze mensen kunnen doen, is het eerste antwoord dan ook: waken, bidden en samenkomen om onze angst te delen en te protesteren tegen deze inval.

 

Waken, bidden en doneren

In verschillende kerken is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor de mensen die onder de oorlog lijden. Ook wordt op meerdere plekken in Den Haag met regelmaat een vredesgebed gehouden, waar iedereen bij kan aansluiten. Op de website van de Haagse Gemeenschap van Kerken  is een overzicht te vinden van de plek en het tijdstip van deze vredesgebeden. Bij Stek en op andere plekken in de stad hangt een poster voor het raam, waarop staat dat we de oorlog veroordelen en dat we ons willen inzetten voor vrede, vrijheid en democratie. We hopen dat Oekraïense mensen zich hierdoor gesteund voelen als ze bij ons te gast zijn.  

In de kerken van de Protestantse Kerk Den Haag wordt tijdens de Veertigdagentijd, de tijd voor Pasen, een extra collecte gehouden om hulp te kunnen bieden aan de mensen in Oekraïne en zij die gevlucht zijn. Je kunt je gift geven tijdens de collecte in de kerk, of via de collecte-app van de kerk. De opbrengst van deze collectes in de Veertigdagentijd wordt verdubbeld door de Protestantse Diaconie Den Haag. De giften komen via Kerk in Actie terecht bij een partner van Giro555. 

Doneer je liever op een andere manier? Ook via de website van Kerk in Actie kun je een gift overmaken.

 

Vluchtelingen

Veel mensen zijn voor het geweld in Oekraïne op de vlucht. Hun lot gaat ons aan het hart. Stek heeft veel ervaring met het werk met vluchtelingen, met name met ongedocumenteerde mensen. In de samenleving ontstaan op dit moment veel initiatieven voor vluchtelingen uit Oekraïne. Daarom zal Stek zich voorlopig primair blijven richten op de bestaande activiteiten voor ongedocumenteerde vluchtelingen, zodat dit belangrijke en nodige werk kan doorgaan. 

Wil je zelf iets betekenen voor vluchtelingen uit Oekraïne, of wil je onderdak aanbieden? Kijk dan op deze sites: denhaagdoet.nl, refugeehelp.nlvluchtelingenwerk.nl, takecarebnb.org, nlvoorvluchtelingen.nl, dakh.nl. Het antwoord op veelgestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Den Haag vind je op de website van de Gemeente Den Haag

Oorlog in Oekraïne