Maatregelen coronavirus

De maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd in verband met het Coronavirus hebben gevolgen voor het werk van de Diaconie en de projecten die zij steunt. Het doet pijn dat maatregelen genomen moeten worden, juist omdat de Diaconie er wil zijn voor de meest kwetsbaren. We zoeken voor zoveel mogelijk activiteiten een andere vorm en blijven overleggen met andere organisaties en de gemeente over noodmaatregelen.

De locaties van Stek, waaronder de buurt-en-kerkhuizen, sluiten voorlopig voor bezoekers. Ook ons kantoor aan de Parkstraat is gesloten. Enkele activiteiten, zoals inloopspreekuren, zullen de komende tijd via telefoon plaatsvinden. 

Alle persoonlijke contact stopt voorlopig. Dat betekent dat de maatjes die actief zijn bij de maatjesprojecten niet thuis langs gaan, maar zo nodig telefonisch contact opnemen. Ook de activiteiten van het ouderenwerk, waaronder Winterstek, vinden tijdelijk geen doorgang. Er zijn geen ontmoetingsactiviteiten van StekJong. Ook het werk van de BabyBullenBank ligt de komende tijd stil.

Verschillende locaties van Stek fungeren als uitdeelpunt van de voedselbank. Nadat Voedselbank Haaglanden eerder moest besluiten voorlopig geen voedselpakketten uit te delen, is met steun van de gemeente Den Haag een noodregeling ingesteld: klanten van de Voedselbank komen voorlopig aanmerking voor supermarktbonnen. Houd voor meer informatie de website van Voedselbank Haaglanden  in de gaten.

Kijk regelmatig op de websites van Diaconie, Stek, Den Haag Wereldhuis en de Kinderwinkel voor nieuwe berichten en voor specifieke informatie. Raadpleeg de website van de Protestantse Kerk Den Haag voor informatie over kerkdiensten e.d. In het algemeen blijft de informatie op de websites van het RIVM  en GGD-Haaglanden  van belang.

 

Maatregelen coronavirus