Lichtpuntjes (3)

Kaartje voor het Wereldhuis

Den Haag Wereldhuis, dat ondersteuning en advies geeft aan ongedocumenteerden, heeft het in deze tijd erg druk. Gelukkig kan het werk van het Wereldhuis in aangepaste vorm doorgaan. Goed nieuws is ook dat het Rode Kruis de komende weken 100 voedselpakketten leveren voor verspreiding onder ongedocumenteerden. Dat is een hoopvolle steun in de rug van deze mensen. 
Het Wereldhuis werd verrast met een lief dankkaartje met de volgende tekst: "Als de minst geprivilegieerde mensen van de Haagse samenleving in de problemen zitten, gaan ze gewoonlijk naar Stek, naar Den Haag Wereldhuis. Als zij het Wereldhuis bezoeken geeft hun dat een gevoel van hoop dat ze oplossingen vinden voor hun problemen. Filmis (Filipino Migrants in Solidarity) is blij om te horen dat mensen voor wie wij ons inzetten en die we aanraden naar het Wereldhuis te gaan voor financiële ondersteuning hulp hebben gekregen voor hun problemen, en dat midden in tijden van de corona pandemie. Dank voor alles!" 

Boodschappen gewonnen

Een mooi verhaal van Margriet Quarles van Ufford, vrijwilliger in de Lukaskerk. "Op een woensdagmiddag kwam een vrouw in de Lukaskerk met bij zich een tas die haar kinderen met boodschappen hadden gevuld. Er zat van alles in: snoep, yoki drink, suiker, maar ook brood en bloemkool. Deze vrouw had met haar kinderen en kinderen van vrienden via FaceTime Twee voor twaalf gespeeld. Ze hadden 19 euro gewonnen en daarmee boodschappen gedaan. Zo kon diaconaal werker Esther zomaar midden in de week een familie heel blij maken!"

Dodenherdenking in Spoorwijk

Het is al een traditie van enkele jaren, de multiculturele dodenherdenking op 4 mei in de Haagse Spoorwijk, mede georganiseerd door buurt-en-kerkhuis de Oase. Ook dit jaar werd de herdenking georganiseerd, maar natuurlijk op een aangepaste wijze. Jan Baronner, diaconaal opbouwwerker in de Oase: “Het was maandag 4 mei een aparte, maar mooie dodenherdenking, vlakbij de Oase. Er was een kleinschalig programma met voldoende afstand tussen de deelnemers. De Multiculturele Werkgroep deed mee, met mensen van de moskee, de tempel en de kerk. Maar ook de basisschool Jeroen, de bewonersorganisatie van de wijk en natuurlijk de Oase. Ik mocht daar zelf een verhaal houden, de Last Post werd geblazen en om acht uur hielden we twee minuten stilte. Daarna werd de tekst van het Wilhelmus voorgelezen en was er een bloemenhulde door leden van de Multiculturele Werkgroep. Er zijn mooie foto’s gemaakt en er is ook een filmpje via Facebook verspreid. Fijn dat het ook dit jaar, onder deze bijzondere omstandigheden, gelukt is om er weer samen iets bijzonders van te maken.”

Lichtpuntjes (3)