Klaas Sekeris overleden

Op donderdagochtend 9 januari is op 80-jarige leeftijd onverwachts Klaas Sekeris overleden. Hij was vele jaren lang aan de Hervormde Diaconie van Den Haag verbonden, waarvan tussen 1978 en 2001, 23 jaar lang, als uitvoerend secretaris. Na zijn pensionering bleef hij nog lange tijd als diaken actief in de Lukaskerk.
Klaas Sekeris was een kundig en nauwgezet secretaris aan wie de Diaconie - nu Protestantse Diaconie Den Haag - zeer veel te danken heeft. Sekeris was verantwoordelijk voor de verhuizing van het kantoor van de Diaconie van de Conradkade naar de Parkstraat. Onder zijn regie groeide de Diaconie uit tot een vitale en moderne organisatie met dertig mensen in dienst, op het centrale kantoor en op verschillende locaties in de stad. Hij was aan het eind van zijn loopbaan intensief betrokken bij de vorming van een stedelijk dienstencentrum van de SoW-kerken van Den Haag, een onderneming die na zijn pensionering leidde tot de inrichting van de uitvoeringsorganisatie Stek - stichting voor stad en kerk. Na een interimperiode werd Nienke van Dijk Sekeris' opvolger als secretaris van de Diaconie. Zij werd in 2004 de eerste directeur van Stek.
Klaas Sekeris was een markante en erudiete man, die veel voor de Diaconie heeft betekend. Hij stond in de lange traditie van secretarissen van de Haagse Diaconie en was zich daar ook van bewust.
De Protestantse Diaconie van Den Haag gedenkt Klaas Sekeris met grote dankbaarheid en wenst zijn vrouw Elly Poldervaart, zijn twee zoons en naaste familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Klaas Sekeris overleden