Ineke Bakker koninklijk onderscheiden

Op 15 januari nam Ineke Bakker afscheid als secretaris van de Diaconie en als directeur van Stek, stichting voor stad en kerk. Op haar afscheidsreceptie ontving ze uit handen van Johan Remkes, waarnemend burgemeester van Den Haag, een koninklijke onderscheiding. Ineke Bakker is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Bij het uitreiken van de onderscheiding sprak Remkes over haar loopbaan, die net als Stek gekenmerkt kan worden door de werkwoorden "verbinden, beschermen, versterken en bezielen". Ook Ineke Bakkers betrokkenheid bij de interreligieuze viering ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van toenmalig koningin Beatrix en haar voorzitterschap van de Stichting Prinsjesdagviering werden door hem gememoreerd.

Ineke Bakker is 9 jaar als directeur aan de Protestantse Diaconie Den Haag en Stek, uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk Den Haag, verbonden geweest. Zij begon haar loopbaan als zendingswerker en docente theologie in Nicaragua, Cuba en Costa Rica (1982-1992). Daarna werkte zij als teamleider van ICCO en programmaleider bij de IKON (1992-1995), was algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland (1995-2007) en directeur van OIKOS (2007-2011). In 2011 werd zij directeur van Stek en secretaris van de Haagse Diaconie. Op 15 januari 2020 ging zij met pensioen. Zij wordt opgevolgd door Derk Stegeman.

Ineke Bakker koninklijk onderscheiden