Gebed en extra collecte voor vluchtelingen

De leefsituatie van vluchtelingen aan de grenzen van de Europese Unie is dramatisch. Kerk in Actie vraagt om te bidden voor de betrokkenen en te werken aan deze noodsituatie. De diaconie houdt een extra collecte voor het project Borderline Lesvos.

Bijna een miljoen mensen zitten vast in Noordoost-Syrië door het gewapend conflict in Idlib, terwijl aan de westkant van Turkije vluchtelingen wanhopig proberen Europa te bereiken, en duizenden vastzitten op de Griekse eilanden. Ze zijn speelbal van politiek en diplomatiek spierballenvertoon en de spanningen in onder andere de vluchtelingenkampen in Turkije en Griekenland nemen hand over hand toe. Sinds eind februari laat de Turkse regering vluchtelingen door richting de Griekse grens. Dat leidt daar tot spanningen. Ook op Griekse eilanden zoals Lesbos is de situatie gespannen. Wij bidden om Gods nabijheid voor de vluchtelingen, en om kracht en wijsheid voor kerken, hulporganisaties en overheden.

Extra collecte
Een extra collecte wordt gehouden voor het project Borderline Lesvos, dat vluchtelingen helpt die vastzitten op het Griekse eiland Lesbos én verbindingen legt tussen vluchtelingen, lokale bevolking en mensen wereldwijd. Van harte aanbevolen! Bijdragen aan dit doel kan door te geven via rekeningnummer NL46 INGB 0000076792, ten name van Protestantse Diaconie Den Haag, onder vermelding van "Borderline Lesvos". De Protestantse Diaconie zal, naast de giften van particulieren, ook een bijdrage geven aan dit doel.

Kijk voor meer informatie op de website van Kerk in Actie. Hartelijk dank voor je steun.

Gebed en extra collecte voor vluchtelingen