Expositie 500 jaar Diaconie in de Abdijkerk

Vier jaar lang destilleerde de onlangs overleden historicus dr. Jurjen Vis de mooiste verhalen uit vijfhonderd jaar Haagse Diaconie. Daarvoor ploegde hij 190 meter archief door. Het resultaat was een prachtig uitgegeven boek over de vraag hoe we als samenleving kijken naar kwetsbare medemensen en hoe we voor hen zorgen. Dit boek beschrijft levendig de geschiedenis van de Haagse Diaconie als beweging van zorg en welzijn en zet die geschiedenis in een bredere context. Diaconie - vijf eeuwen armenzorg in Den Haag werd op 7 juni 2017 gepresenteerd en aangeboden aan burgemeester Pauline Krikke.

Ter gelegenheid daarvan werden zeven expositiepanelen ingericht over de geschiedenis van de Haagse Diaconie, die opgesteld stonden in het Haags Historisch Museum.

De expositie is in oktober 2017 op tournee gegaan en was te zien in de Duinzichtkerk, de Kloosterkerk, de Lukaskerk, de Maranathakerk de Houtrustkerk en de Grote Kerk. De hele zomer van 2019 is de expositie te zien in de Abdijkerk, Den Haag-Zuidwest (Loosduinen).

In de expositieperiode wordt speciale aandacht aan het werk van de Diaconie besteed en is het boek van dr. Vis te koop.

Wilt u ook deze expositie enige tijd opstellen in uw kerk of wijkgebouw? Meldt u zich bij info@diaconiedenhaag.nl.

Voor een mooie recensie van het boek van Jurjen Vis in het blad van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, klik hier.

Expositie 500 jaar Diaconie in de Abdijkerk