Commissie Bijstandszaken zoekt versterking

Raakt het u ook dat er in Den Haag kinderen en gezinnen zijn die onder de armoedegrens leven? En dat nog steeds veel mensen moeite hebben om in hun basisbehoeften te voorzien? Bent u begaan met het lot van ongedocumenteerde migranten? 

De Commissie Bijstandszaken (CBZ) van de Protestantse Diaconie Den Haag zoekt versterking: er zijn vacatures voor een nieuw commissielid en voor een notulist. Een mooie vrijwilligerstaak voor personen die begaan zijn met mensen in kwetsbare situaties en voor hen een verschil willen maken.

De Commissie Bijstandszaken verleent incidentele financiële bijstand aan Haagse mensen in nood, die nergens anders voor financiële steun terecht kunnen. De hulp biedt hen de mogelijkheid om hun financiële problemen op te lossen en zo aan een nieuwe toekomst te werken. De commissie bestaat uit zeven leden afkomstig uit stad en kerk, die maandelijks bij elkaar komen om aanvragen voor financiële steun samen te bespreken. 

Lees ook het artikel uit Kerk in Den Haag over het werk van de Commissie Bijstandszaken.

Vacatures

Er zijn op dit moment twee vacatures: voor een commissielid en voor een notulist.

We zoeken een commissielid dat zich betrokken voelt bij sociale problemen van mensen in Den Haag en graag iets wil betekenen voor mensen in nood. Tijdens de vergaderingen worden hulpaanvragen behandeld en stellen de commissieleden samen vast of de aanvraag kan worden toegekend. Tussentijds worden ook spoedaanvragen behandeld. Lees meer in de vacaturetekst.

We zoeken een notulist die de commissie ondersteunt tijdens de vergadering door te zorgen voor een goede verslaglegging. De notulist is formeel geen lid van de commissie, maar denkt graag mee over de organisatie van het werk van de commissie. Lees meer in de vacaturetekst.

Bent u geïnteresseerd in één van beide functies? Dan kunt u voor nadere informatie of een oriënterend gesprek contact opnemen met Jenneke van Veelen, via  jvanveelen@stekdenhaag.nl of 070-3181616.

 

 

 

Commissie Bijstandszaken zoekt versterking