Bezoek aan Stem in de Stad

Op 11 juni jl. bracht het moderamen van de Haagse Diaconie een bezoek aan Stem in de Stad in Haarlem. Stem in de Stad is een Oecumenisch Diaconaal Centrum waar mensen elkaar ondersteunen.

Welmoed Davidson, algemeen secretaris van de Haarlemse Diaconie, schreef er het volgende verslag over:

"Na aanleiding van het bezoek van de Haarlemse diaconie aan Stek in Den Haag in 2014, werd op maandag 11 juni jongstleden het Haagse moderamen van de Diaconie en de directeur van Stek ontvangen bij Stem in de Stad. Na de ontvangst in het aanloopcentrum zijn we voor de opening naar het kapel gegaan.

Vervolgens zijn we naar de eerste verdieping gegaan om ervaringen uit te wisselen. Voorzitter Immy Nieboer van het College van Diakenen vertelde na het voorstelrondje over het gewijzigde beleid van de diaconie. De “tweedelijns-ondersteuning” is inmiddels ingezet. De samenwerking met Fonds Urgente Noden Haarlem, de sociale wijkteams en BUUV en andere kerken zijn toegelicht. De bijdrage aan MoneyFit (SchuldHulpMaatje Jong) en Stem in de Stad zijn benadrukt. Bovendien is de kostenbesparing duidelijk naar voren gekomen; minder personeels- en kantoorkosten zijn gerealiseerd, verkoop huidig kantoor en verhuizing naar de Oosterkerk zijn in zicht. Het inzetten van de diaconale fondsen is via de website toegankelijker geworden.

Met de vraag “Waar kunnen we extra bijdragen?” heeft diaconaal werker Daniëlle Leder een presentatie gegeven over haar verrichte werk in de wijk Haarlem-Oost, de bevindingen en de beoogde doelen. 

Het gesprek ging voort tijdens het gezamenlijke avondeten. De heerlijke pasta, verdeeld over 3 grote schalen; vis, kip of vegetarisch, ging rond volgens de diaconale gedachte. De directeur van Stem in de Stad, ds. Ranfar Kouwijzer, schoof aan en gaf na het eten een rondleiding. Na terugkomst op de eerste verdieping vertelde Ranfar meer over het ontstaan van Stem in de Stad en de professionaliseringsslag die men in 5 jaar heeft door kunnen voeren. Ranfar benadrukte de samenwerking met de diaconie en de verschillen, maar ook raakvlakken met Stek kwamen aan bod. Het was een succesvolle dag. Er is besloten om vaker contact te houden. Na de afsluiting was er gelegenheid om na te praten."

Bezoek aan Stem in de Stad