Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020.

Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en van stedelijke welzijnsorganisaties en enkele betrokken buitenstaanders.

Het plan schetst in grote lijnen recente ontwikkelingen in de Protestantse Gemeente Den Haag, in de stad en in de landelijke kerk en geeft uitdrukking aan de diaconale prioriteiten voor de komende jaren.

Vooraf wordt kort teruggeblikt op de voorbije beleidsperiode en de resultaten van het meerjarenplan 2010-2015.

Het Beleidsplan 2016-2020 is hier te downloaden.

Het jaarrapport 2016 van de Diaconie is hier te downloaden.

Het algemene jaarverslag van de financiële hulpverlening 2015 van de Diaconie vindt u hier.

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening