Beleidsdag Protestantse Diaconie Den Haag

“De Kerk heeft geen diaconie, maar is een diaconie”. Met deze stelling gaf prof. dr. Thijs Tromp, hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit, een voorzet voor de gespreksgroepen op de beleidsdag van de Protestantse Diaconie Den Haag van 5 september 2020. Diaconie is volgens hem een wezenskenmerk van de kerk.

Om te komen tot een eigen stijl haalde hij het idee van theologe Letty Russel aan: “Zie de kerk als een gemeenschap met verschillende tafels zoals een: feesttafel, eettafel, keukentafel, leertafel en vergadertafel.” Het is van belang om deze tafels met elkaar verbonden te houden. De stijl van deze tafels is ook belangrijk: gelijkwaardig, divers, gastvrij, dienend, delend en met ruimte voor grote en kleine verhalen. En laat ze rond zijn, in de kring zit niemand aan het hoofd. De lezing van Thijs Tromp is hier helemaal te lezen.

Na deze introductie verspreiden de aanwezige diakenen, andere kerkleden en Stekmedewerkers zich in twee rondes over zes gespreksgroepen: De kerk heeft geen diaconie, maar is een diaconie; Diaconaal opbouwwerk; Vluchtelingen en ongedocumenteerden; Armoede en individuele hulpverlening; Diaconaal jeugdwerk; Ouderenwerk. De deelnemers gingen geanimeerd met elkaar in gesprek en schreven de belangrijkste uitkomsten op gekleurde bloemen. Derk Stegeman overhandigde deze bloemen aan de voorzitter van de Protestantse Diaconie, Pauline Kuipers, als input voor het nieuwe beleidsplan van de Protestantse Diaconie.

We kijken terug op een goede dag samen in de Marcuskerk, waar we op een veilige manier en op voldoende afstand deze bijeenkomst toch hebben kunnen realiseren.

Beleidsdag Protestantse Diaconie Den Haag