Beleidplan 2021 - 2023

Met trots presenteert de Protestantse Diaconie Den Haag haar nieuwe meerjarenbeleidsplan. Het is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, predikanten, leden van de Algemene Kerkenraad en medewerkers van Stek, ondanks de belemmeringen als gevolg van corona. 

Rekening houdend met de coronamaatregelen was het gelukkig mogelijk om op 5 september 2020 voor een beleidsdag fysiek bij elkaar te komen in de Marcuskerk. Met diakenen, predikanten, leden van de Algemene Kerkenraad en medewerkers van Stek werd in groepen over de belangrijkste beleidslijnen gesproken. De oogst van deze gesprekken is in dit plan verwerkt. Wat op die beleidsdag in de groepen over de brandpunten van beleid werd besproken, is meegenomen in het uiteindelijke resultaat. De Diaconie is blij met dit nieuwe beleidsplan en heeft het met voldoening en trots aan de Algemene Kerkenraad gepresenteerd, die het definitief als onderdeel van beleid heeft vastgesteld.

Het beleidplan is hier te lezen

Beleidplan 2021 - 2023