Actueel

Het rooster voor de diaconale themacollecten van 2017 is hier te vinden op deze website. Daar vindt u ook ruim van tevoren teksten over aanstaande themacollecten, die te gebruiken zijn door diakenen, websitebeheerders van wijkgemeenten, redacties van kerkbladen e.a. Doe er uw voordeel mee!

De begroting 2017 van de Diaconie is hier te downloaden. Een toelichting vindt u hier.

De Commissie Bijstandszaken van de Diaconie zoekt uitbreiding. Belangstelling? Klik hier.

Actueel