Actueel

In het pand van de Diaconie aan de Parkstraat komt binnenkort kantoorruimte te huur. Kijk hier voor informatie.

Het bestuur van de diaconie zoekt versterking. Er is plek voor een tweede penningmeester: iemand die zijn of haar financiële talent wil inzetten voor kwetsbare mensen in de stad. Voor de complete profielschets, klik hier.

Het rooster voor de diaconale themacollecten van 2017 is hier te vinden op deze website. Daar vindt u ook ruim van tevoren teksten over aanstaande themacollecten, die te gebruiken zijn door diakenen, websitebeheerders van wijkgemeenten, redacties van kerkbladen e.a. Doe er uw voordeel mee!

De begroting 2017 van de Diaconie is hier te downloaden. Een toelichting vindt u hier.

Het jaarbericht van de Diaconie over 2016 vindt u hier. Voor de Jaarrekening over 2016 kijkt u hier.

 

Actueel