Aandacht gevraagd voor noodzakelijke medische zorg

De Commissie Bijstandszaken van de protestantse Diaconie van Den Haag (CBZ) vraagt aandacht voor noodzakelijke medische zorg voor mensen in existentiële nood. De CBZ krijgt steeds meer aanvragen voor kosten voor langdurig ongedocumenteerden die gezondheidsklachten hebben. De precieze oorzaak daarvan is niet bekend, maar laat zich wel raden. Mensen slagen erin om ook zonder verblijfsvergunning gedurende een lange tijd in Nederland het hoofd boven water te houden. Zij krijgen hulp en onderdak van bekenden, verrichten allerlei betaalde werkzaamheden, vinden soms een partner en raken hier geworteld. Totdat zij ineens ziek worden. Dan vallen de inkomsten plotseling weg en houdt vaak ook de hulp vanuit hun netwerk op. Zij raken ineens in existentiële nood. Deze mensen hebben nauwelijks of geen perspectief, noch in Nederland noch in het land van herkomst, en zeker niet op korte termijn. De CBZ helpt met giften waar dat kan en verantwoord is, maar levert natuurlijk geen zorg.

De CBZ vraagt dringend aandacht voor de noodzaak van bijzondere opvang van deze mensen. In dit kader wijzen wij op het initiatief van Marie-Anne van Erp. Zij wil een voorziening voor dak- en thuislozen met medische problemen creëren, een huis waarin mensen bij ziekte verzorgd kunnen worden en er ook kunnen sterven. Meer informatie is te vinden op https://thuishuishousemartin.com

Aandacht gevraagd voor noodzakelijke medische zorg