Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.

Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

Secretaris ds. Ineke Bakker hield op 7 oktober 2016 de Diaconale lezing van de Stichting Rotterdam, in Bethel, Den Haag. Hier vindt u de tekst van haar lezing.

Nieuwe Inspiratienota van 'Delen achter de duinen' over armoede in Den Haag verschenen. Klik hier.

Welkom nieuwe diakenen!

Welkom nieuwe diakenen!

Nieuwe wijkdiakenen van de PGG en andere belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 31 oktober op Parkstraat 32, Den Haag. Zij kunnen met elkaar kennis maken en krijgen informatie over zaken die voor hun nieuwe werk belangrijk kunnen zijn. Aanmelding is gewenst. Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening