Protestantse Diaconie Den Haag

Welkom op de website van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage (PGG).

De Diaconie – sinds 1575 – behartigt vanouds de armenzorg van deze kerk. In de 21ste eeuw wil dat zeggen: financiële hulp aan mensen in nood, opvang van dak- en thuislozen, verslaafden, vluchtelingen, ongedocumenteerden en anderen.

Lees meer over wat diaconie is of over onze diaconie.

Nieuw: Haagse Feestenkalender! De Diaconie doet mee. Klik hier.

Welkom nieuwe diakenen!

Nieuwe wijkdiakenen van de PGG en andere belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 31 oktober op Parkstraat 32, Den Haag. Zij kunnen met elkaar kennis maken en krijgen informatie over zaken die voor hun nieuwe werk belangrijk kunnen zijn. Aanmelding is gewenst. Lees meer >

Welkom nieuwe diakenen!

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

Beleidsplan, jaarrekening Diaconie en jaarverslag financiële hulpverlening

De Protestantse Diaconie van Den Haag publiceerde in mei 2016 haar nieuwe beleidsplan voor de jaren 2016-2020. Het meerjarenplan is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van diakenen, medewerkers van Stek en ... Lees meer >

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling

De succesvolle Historische Armenzorgwandeling is aan haar vierde editie toe. De eerste verscheen in 2011. Ter gelegenheid van de laatste aanpassingen is gekozen voor een totaal nieuw ontwerp van de flyer. Lees meer >

Nieuwe flyer Armenzorgwandeling